Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill ha kvar kvinnojouren

Debatten och turerna kring kvinnojouren Ljusglimten ger anledning att förtydliga en del fakta som tyvärr kanske kommit i bakgrunden.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för stöd till våldsutsatta personer, kvinnor, barn och i förekommande fall män.

Annons

Så här står det i socialtjänstlagen, 5. kap. 11 §: Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Ansvaret omfattar kontakt, stöd och insatser utifrån behov. Om någon som tar kontakt med socialtjänsten behöver omedelbart skydd så har vi ansvar att ordna det. En kontakt med socialtjänsten behöver inte dokumenteras om vederbörande inte önskar det.

Kvinnojouren är en ideell förening där engagerade personer arbetar för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd på olika sätt. Det sker dock inte på yrkesmässig grund. Kommunen har stött kvinnojouren ekonomiskt men utan att ha ett avtal som förtydligar vad var och en av parterna ansvarar för. Det är beklagligt att det inte skrivits tidigare, men i dag är kommunen angelägen att ett sådant avtal skrivs.

Kvinnojouren är en del av den rörelse som sedan många år drivit frågorna om mäns våld mot kvinnor och som länge stått tämligen ensam i den kampen. I dag finns – mycket tack vare denna kamp – en tydligare lagstiftning, en större medvetenhet om dessa frågor och en klart större beredskap att inom olika verksamheter och myndigheter möta och stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Samtidigt finns mycket kvar att göra.

Vi vill slå fast att det ur socialtjänstens synvinkel är mycket angeläget att Ljusdal även fortsättningsvis har en ideell kvinnojour. Det är samtidigt viktigt att konstatera att stödet till våldsutsatta inte står och faller med en lokal kvinnojour. Det finns också begränsningar i det stöd en ideell jour kan erbjuda, begränsningar som inte gäller kommunens stöd.

Således: stödet till våldsutsatta är en lagstiftad kommunal angelägenhet och dessutom en prioriterad sådan och inte en fråga som står och faller med partipolitiska ställningstaganden. Sedan är det självklart viktigt att våra politiker och den politiska debatten engagerar sig i frågorna kring kvinnofrid och våld i nära relationer.

Kommunens önskan i dag är att vi får ha kvar en fungerande kvinnojour, men också att fortsätta utveckla samverkan, stöd och insatser till våldsutsatta.

Helena Brink, ordförande omsorgsnämnden

Marita Wikström, socialchef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons