Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen måste agera mot vindindustrin

Söderhamns kommun tycks ha omfattande ambitioner när det gäller utbyggnad av vindkraft. Så omfattande att man bara i sommar tillåtit vindindustrin att börja planera för över 200 verk i Ljusne-Vallvik-Maråker-Sunnäsområdet.

Annons

Bara dessa planer är ett tio gånger större åtagande än vad en kommun i Söderhamns storlek skulle behöva prestera för att nå upp till planeringsmålet 30 TWh vindkraft i Sverige. Ändå är detta långt ifrån all vindkraft som planeras i kommunen.

Vindindustrins planer går dessutom långt utöver vad kommunen uttryckt i sin tematiska plan för vindkraften. Huvuddelen av de planerade vindkraftverken i Ödmården ligger utanför de av kommunen angivna områdena och de angivna riksintresseområdena. Även i Vallvik frångår planerna kommunens tematiska plan, trots att området delvis ingår i ett landskapsbildsskyddat område.

Stora delar av de planerade vindindustriområdena gränsar dessutom till områden som utgör riksintressen för naturvård och kulturmiljövård.

Attraktiva livsmiljöer är ett ledord i kommunens vision. Detta tycks emellertid inte gälla kommuninnevånare och stugägare längs kusten på sträckan Ljusne, Vallvik, Maråker och Sunnäs. Området kommer att förvandlas till ett industriområde om planerna genomförs. Buller och förstörda livsmiljöer blir följden, fastighetsvärden påverkas negativt och möjligheter till turism begränsas. Ingen vill turista i ett industriområde.

Vi tror att det är dags att kommunen sätter ned foten för att skydda sina medborgare mot vindindustrins framfart. Kommunen har gett ett lillfinger men vindindustrin tog som vanligt hela handen. Kommunens beslutsfattare måste nu återta initiativet, ta fram kartan och studera konsekvenserna för människor och miljö söder om kommunens centralort.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons