Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunala bolag måste ändra attityd

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. Allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet motverkar maktfullkomlighet och maktmissbruk.

Annons

Allmänheten ska kunna få information även om annat än det som myndigheterna väljer att informera om. Offentlighetsprincipens handlingsoffentlighet ger var och en rätt att få del av allmänna handlingar, normalt utan att behöva tala om varför eller vem man är.

Kommuner sköter allt oftare sina affärer genom kommunala bolag. Dessa bolag lyder även de under offentlighetsprincipen, men då Företagarombudsmannen gjorde bakgrundsarbetet till rapporten Kommunala bolag – laglöst land visade det sig att efterlevnaden fungerade dåligt. Företagarombudsmannen kontaktade 17 journalister i de kommuner som granskades för rapporten. De flesta uppgav att de upplever insynen i de kommunala bolagen som sämre än i den kommunala förvaltningen och att bolagens attityd gentemot journalisterna ofta är dålig. Några av journalisterna upplevde att vissa kommunala verksamheter hade bolagiserats bland annat just för att undvika insyn.

För att undersöka hur efterlevnaden av offentlighetsprincipen sköttes av de kommunala bolagen begärdes ett antal handlingar ut av 17 kommunala bolag. Endast fyra bolag svarade på vår begäran inom en vecka. Bolaget Skelleftebuss vägrade lämna ut handlingar med hänvisning till att personalen var på semester och dessutom efterfrågade bolagets VD vad syftet med begäran var. JO var starkt kritisk till bolagets hantering av ärendet. Bolaget Malungshem lät Företagarombudsmannens överklagande ligga i sju månader och fick allvarlig kritik av JO för det.

Att insynen i de kommunala bolagen är så dålig utgör i förlängningen ett demokratiproblem. Insynen i verksamheten möjliggör en kontroll av att den offentliga makten utövas under lagarna. Att myndigheterna är medvetna om att deras verksamhet kan utsättas för granskning utgör en försäkran om att mål och ärenden handläggs korrekt och i enlighet med lag. När det gäller kommunala bolag har vi sett tydliga tecken på att dessa inte visar samma öppenhet som kommuner och myndigheter gör. Inte sällan förekommer det, om man får tro vad bolagen själva skriver på sina hemsidor, att kommunala bolag strävar mot att bli marknadsledande eller ta över betydande marknadsandelar. Detta är olagligt eftersom kommuner ska hålla sig till sin kärnverksamhet, inte konkurrera med privata bolag. Det här innebär dock att dessa bolag sällan vill dela med sig av till exempel fakturor och avtal eftersom de då lämnar ut vad de ser som affärshemligheter till sina konkurrenter.

För att försäkra oss om att våra demokratiska ideal upprätthålls krävs en attitydförändring hos de kommunala bolagen. Dessutom bör ett stramare regelverk med tydliga riktlinjer och ansvarsområden införas.

Gisela Chand

informationsansvarig

Den Nya Välfärden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons