Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kolossal politisk hybris!

Hudiksvalls kommuns invånare ska vara de som avgör och beslutar om var spåren ska gå genom kommunen, skriver Björn L.

Annons

De folkvalda som påtagit sig uppgiften att representera Hudiksvalls kommunfullmäktige och kommunstyrelse som båda är beslutande församlingar, där även tjänstemän ingår som ombud till det politiska etablissemanget, har inget som helst tjänstemannaansvar!

De är heller inte i något avseende personligt ansvariga rent juridiskt. Är helt utan personligt ansvar för de beslut som samfällt eller enskilt tas i dessa församlingar, och kan därför straffrättsligt inte belastas, oavsett vilken skador och/eller ekonomiska konsekvenser besluten medför för kommunen och dess invånare i allmänhet eller stadens centrum i synnerhet med dubbla järnvägsspår genom centrum.

Det är bara att läsa utställningshandling, Tematiskt tillägg för dubbelspår, samt kommunstyrelsens insändare i HT 27/8 , etcetera, för att inse att denna skönmålning bara förmedlar en skrämmande okunskap som inte har något med verkligheten att skaffa överhuvudtaget när det gäller östra korridoren som kommer att skövla och demolera stadens centrum med omnejd om den skulle bli ett faktum!

Det kan väl inte finnas några kommuninvånare, som är vid sina sinnens fulla bruk, som tror på sådana floskler som det kommunalpolitiska perspektivet vill förorda.

Hudiksvalls skattebetalande kommuninvånare måste omgående komma till insikt att den samlade okunskap som kommunstyrelsen består av, gällande dubbelspår genom Hudiksvall, inte kan ges bemyndigande att äga något avgörande ställningstagande om dubbelspår genom staden. Hudiksvalls kommuns invånare ska vara de som avgör och beslutar om var spåren ska gå genom kommunen.

Kommunalpolitiska perspektivet med östra korridoren bygger bara på gigantiskt politiskt dårskap, politisk prestige, politiska förväntningar, grundlösa politiska antaganden men ingen vetskap.

För att ge någon form av konstruktiv prognos kommer tunneln genom Hallandsåsen (som också var ett rent politiskt svagsint hybrisbeslut som tog 21 år att bygga – beräknad byggtid fem år – till en kostnad av elva miljarder, tolv gånger högre än beräknad kostnad av 900 miljoner) att framstå en liten hobbyverksamhet, i jämförelse med den politiskt heliga östra korridoren med avseende på såväl tid, problem samt kostnader.

Östliga korridoren alternativet måste givetvis omgående stoppas och avslutas för att åter ge plats åt godstransporter på de Västliga korridorerna för att rädda och bevara det lilla som återstår av vårt ursprungliga kära Hudiksvall med sitt ovärderliga kvarvarande ursprung. Det är helt obegripligt att en folkomröstning inte kommit till stånd ännu.

Ni kan lura hela folket en tid, och delar av folket hela tiden, men ni kan inte lura hela folket hela tiden.

Björn L

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons