Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kilometerskatten är en skattechock

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla lagt förslag om att införa en kilometerskatt för lastbilstransporter i sina budgetmotioner. Skulle deras förslag bli verklighet är det inte bara ett hårt slag mot åkerinäringen, utan en kännbar skatt för alla landets konsumenter.

Annons

Med åkeriföretagens låga snittavkastning på 2–4 procent tvingas kostnaderna över på konsumenterna. Vill oppositionen höja skatten på varor kan de lika gärna göra det utan att gå omvägen över åkerinäringen.

Eftersom kilometerskatten är en skatt baserad på avstånd så är landsbygden och orter som saknar järnväg de största förlorarna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern tror att man genom ett högre pris på vägtransporterna kan tvinga över godset till miljövänligare alternativ. Självklart sker inte transporterna på väg enbart för nöjes skull. Avsändare och mottagare finns ju sällan i direkt anslutning till befintliga hamnar eller järnvägsspår utan är beroende av transporter som är spridda över hela landets finmaskiga vägnät.

Kilometerskatten ger inte den miljöeffekt som oppositionen hävdar, utan omvandlas till en ökad kostnad för butikernas samtliga varor, vilket urskillningslöst drabbar såväl barnfamiljer som pensionärer, gamla som unga. Många av våra lokala företag är till stor del uppbyggda runt skog och skogsbruk, detta är en bransch som kanske mest av alla är beroende av lastbilstransporter. Vill vi behålla dess företag och arbetstillfällen i Hälsingland, eller ska vi tvinga bort produktionen utomlands?

S, V och MP menar också att man genom kilometerskatten ska komma åt en ojust konkurrens från utländska åkare och deras smutsiga ”fuldiesel”. Men en kilometerskatt påverkar på intet sätt varken åkarnas nationalitet eller drivmedel. Argumentationen om att utländska åkare ska vara med att betala för slitaget på de svenska vägarna och jämförelsen med vägskatter i andra länder i Europa håller inte heller, eftersom Sverige inte är något stort transitland. Utländska åkare som passerar gränsen ska i huvudsak hämta eller leverera varor till svenska kunder och kostnaden drabbar då också just svenska kunder.

Precis som med personbilar så är vi centerpartister inte motståndare till lastbilen för transporter. Vi jagar inte bilen utan utsläppen. Centerpartiets ambition har alltid varit att hela Sverige ska leva. Vi vill självklart se en mer miljövänlig transportsektor och arbetar målmedvetet för att vi ska uppnå vår vision om en fossilfri fordonsflotta 2030. Men vi kommer aldrig att tysta se på när oppositionen försöker straffbeskatta bort företagens konkurrenskraft, hushållens köpkraft och lägga en död hand över stora delar av Sverige.

Anders W Jonsson (C)

riksdagsledamot Gävleborg

Sören Görgård (C)

Ljusdal

Hans Jonsson (C)

Ovanåker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons