Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan kommunallagen sättas ur spel?

År 2003 fattade kommunstyrelsen ett beslut: avyttra (sälja) Stallet samt att stänga Dellengården. Detta beslut stred mot gällande lagstiftning.

Fastigheten Stallet ägs av annan juridisk enhet. Verksamheten tillhör kommunens kärnverksamhetsområde och är därför osäljbart.

Annons

Beslutet att stänga Dellengården motiverades med orden: De boende har för stor yta att röra sig på.

Den utredning som låg till grund för beslutet saknade de underskrifter som fordras för att ge legitimitet. Enligt uppgifter ska utredningen icke ens ha visats för en av utredarna innan kommunstyrelsen hade den på sitt bord. Hur kunde kommunstyrelsen över huvud taget ta den till sitt hjärta och besluta att godkänna den?

Redan vid första genomläsningen kunde jag finna oklarheter. Vid en genomgång av utredningen visade det sig att bara de första avsnitten visade sig innehålla felaktiga ekonomiska beräkningar på minst sex (6) miljoner. Dessa uppgifter har jag redovisat för Hudiksvalls kommunfullmäktige utan gehör. Alltid har den ansvariga (kommunstyrelsen) föreslagit avslag på mina medborgarförslag eller felaktigt svarat att frågan är besvarad.

Mitt förslag till fullmäktige:

Tänk efter. Är det så att kommunledningen får sätta kommunallagen ur spel? Fullmäktige måste se till att gällande lagar följs. Revisorerna har godkänt, kommunstyrelsen fattade beslut och föreslagit ansvarsfrihet, utredning fordras. Utred även var beslutsrätten ligger vad gäller kommunövergripande frågor som ovanstående ärende.

På en tid av sex och halvt år väntar jag fortfarande på svar på de flesta av mina frågor. Nu vid 92 år ålder tänker jag inte vänta längre utan nu ska jag se till att mina frågor och förslag behandlas enligt demokratiska regler. Som jag redan sagt: demokratin är inte farlig, men avslöjande.

Sven G. Enström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons