Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Justera promillehalten på sjön

/
  • För att öka säkerheten till sjöss bör man i stället fokusera på sådant som verkligen spelar roll för sjösäkerheten, skriver två M-politiker.

Två M-politiker vill att promillehalten för fritidsbåtsägare ska justeras till 0,5 från nuvarande 0,2.

Annons

Båtliv är en av svenska folkets största fritidssysselsättningar och därmed även en viktig näring för de många verksamheter som är inblandade i det aktiva båtlivets villkor och krav.

Båtlivet omfattar alla grupper och åldrar och ger för många upphov till en otrolig frihetskänsla som är viktig för folkhälsan och den allmänna tillfredsställelsen med livet. Samtidigt måste man med fritidsbåt ta ansvar för sjövett och gentemot miljön. Ett gott sjömanskap är grundläggande för att alla ska kunna trivas och känna sig trygga i det svenska båtlivet.

Under år 2010 skärptes bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen. I den nya lagstiftningen jämställdes nivån för sjöfylleri med nivån för så kallat rattfylleri (0,2 promille etanol i blodet). Denna skärpning av sjölagen har fått rättmätig kritik som måste tas på stort allvar. Dels för att förutsättningar till sjöss skiljer sig radikalt från dem som finns på våra vägar på land. Bland annat är ytorna är större och hastigheterna generellt lägre till sjöss än i biltrafiken. Att då ha samma promillegräns för alkohol i blodet ger inte en rättvisande bild av vad som bidrar till vårdslöshet och farligt beteende till sjöss jämfört med vad som kan hända vid framförandet av ett fordon på vägarna.

Att det finns lagar och regler som garanterar säkerheten för dem som vistas till sjöss är helt nödvändigt. Självklart ska vårdslöshet till sjöss aldrig accepteras. Men även de tidigare bestämmelserna medförde straffansvar för den som brast i sjömanskap och gjorde sig skyldig till vårdslöshet i sjötrafik. Allmänfarligt sjöfylleri har aldrig accepterats och ska heller inte accepteras i framtiden. Men, precis som med all annan lagstiftning, måste lagstiftarna vara öppna för utvärderingar av de bestämmelser som införs. Detta inte minst för att effekten på dödsfall till sjöss på grund av alkoholintag inte förefaller påverkats. Det som i stället tycks påverka olycksfallsstatistiken i större grad är brist på sjömanskap, kunskap om mörkerkörning, utbildning i navigering och handhavande av båten samt användning av flytväst.

Våra omkringliggande länder, som vi delar vattenområden med, har kommit fram till att det är rimligt med en högre gräns för alkoholhalten i blodet vid framförande av fritidsbåt än Sverige. Det är en gräns som ger svängrum för ett socialt liv till sjöss samtidigt som den enligt min uppfattning är betydligt mer väl avvägd till de risker och ansvar man alltid har som båtförare.

Vi har i motioner till riksdagen föreslagit en översyn av möjligheten att justera den högsta tillåtna alkoholmängden i blodet vid framförande av fritidsbåtar så att den harmoniseras med lagstiftningen i närliggande länder. Motionerna avslogs med motiveringen att regeringen noga bör följa frågan.

Efter snart fem år med den skärpta lagstiftningen som uppenbarligen inte gett den effekt som eftersträvades bör det övervägas att justera den högsta tillåtna alkoholmängden i blodet vid framförande av fritidsbåtar till 0,5 promille. För att öka säkerheten till sjöss bör man i stället fokusera på sådant som verkligen spelar roll för sjösäkerheten. Det handlar bland annat om att skärpa kraven på kunskap om att framföra fritidsbåtar samt användandet av flytväst.

Mikael Cederbratt (M)

Riksdagsledamot, Bohuslän

Margareta B Kjellin (M)

Riksdagsledamot, Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons