Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jordbruket ger samhällsnyttor

Svenskt jordbruk ger samhällsnyttor i form av god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, god miljöhänsyn och arbetstillfällen.

Annons

Jordbruket spelar också en central roll i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Dels genom de produkter, tjänster och värden som jordbruket levererar, men också genom miljöanpassningen som pågår inom jordbruket.

Att minska jordbrukets klimatpåverkan ser Centerpartiet som en mycket viktig fråga. Vi behöver en modern jordbrukspolitik, som uppmuntrar nya generationer att satsa på yrket, och som gör att det svenska jordbruket står sig väl i konkurrensen med övriga Europa och världen.

Livsmedelsproduktionen kommer förmodligen också i fortsättningen att vara basen för jordbruket i Sverige, men en stor potential och ökad efterfrågan finns också i andra varor och tjänster.

Centerpartiet har tillsammans med alliansen minskat den administrativa bördan inom de gröna näringarna med 34 procent, sedan 2006, ändrat så att utbetalningen av gårdsstödet sker det år som stödet avser, samt tagit fram en livsmedelsstrategi och lanserat visionen om "Matlandet Sverige".

Vi har slopat handelsgödselskatten och sänkt egenavgifterna, och genom landsbygdsprogrammet satsar 35 vi miljarder kronor på landsbygden mellan 2007 och 2013.

Vi vill att EU:s jordbrukspolitik ska inriktas mer mot klimatarbete, biologisk mångfald, öppna landskap och livsmedelssäkerhet, att arealstödet ska vara det samma per hektar inom hela EU, att de gröna näringarna blir nettoproducenter av energi, och påtagligt bidrar till en hållbar energiförsörjning i samhället.

Vi vill också att de gröna näringarna ska bli den första sektorn som blir fossilbränslefri, att de jordbrukspolitiska spelreglerna förblir gemensamma för EU:s bönder, och att Sverige fortsatt arbetar aktivt med regelförenklingar så att svenskt jordbruk får likvärdiga konkurrensvillkor med övriga EU.

Varje företag inom de gröna näringarna ska endast ska behöva ha en tillsynsman som blir deras kontaktväg in till myndigheter, och svenskt jordbruk ska fortsätta att ha en hög profil när det gäller livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg. Dessa värden ska Sverige aktivt driva för ökat genomslag inom och utanför EU.

Ulf Nyman (C)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons