Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför en köttskatt för att minska övergödningen

Helsingforskommissionen, HELCOM, är det styrande organet för konventionen om skydd av östersjöområdets marina miljö och består av de nio östersjöstaterna samt EU. Den 1 juli 2010 övertog Sverige ordförandeskapet i HELCOM. Regeringen har nu alltså chansen att visa ledarskap i kampen mot Östersjöns övergödning.

Annons

En yta motsvarande ett och ett halvt Danmark av egentliga Östersjöns botten saknar i dag helt permanent liv på grund av den syrebrist som övergödningen leder till.

Övergödningen uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. Utsläppen av kväve och fosfor har flerdubblats de senaste hundra åren. Jordbruket är den stora orsaken till detta med nästan hälften av utsläppen.

I Sverige används 80 procent av åkermarken för foderproduktion och en majoritet av jordbruksmarken används till detta ändamål även i de övriga östersjöländerna. Större delen av övergödningsproblematiken är alltså direkt kopplad till vår köttkonsumtion.

Sverige är en av de större bovarna och bidrar med 20 procent av näringstillförseln. En minskning av köttkonsumtionen i Sverige skulle därför direkt ge positiva effekter för Östersjön. Regeringen har möjlighet att se till att det sker och därmed agera som förebild för de andra östersjöländerna.

Svensk mat- och miljöinformation uppmanar regeringen att snarast utreda frågan om hur en köttskatt i konsumentledet ska utformas för att bli ett effektivt ekonomiskt styrmedel för att rädda Östersjön.

Konsumtionen av kött ökade från 2007 till 2008 med 1,3 procent till 84 kilo per person, enligt Jordbruksverket. Detta trots att köttproduktionen har varit starkt ifrågasatt i klimatdebatten. Det visar tydligt att enbart information inte räcker för att minska konsumtionen.

Ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen är ett måste för att på allvar minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön.

Eftersom varje köttbit som vi tuggar i oss är kraftigt subventionerad syns köttets fulla kostnad i dag inte för konsumenten. Det snedvrider livsmedelsmarknaden mot en onödigt miljöskadande konsumtion.

Jonas Norberg

styrelseledamot i Svensk mat- och miljöinformation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons