Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Industriljudet från vindkraften stör friden

Det måste nu få vara stopp för utökningen på Vårdkasberget och att kvoten med dem som nu står där får anses vara fylld, i alla fall i den här kommunen.

Annons

En augustimorgon med vacker soluppgång och ett vid strandlinjen tyst Storsand, 15 grader i luften och västlig vind. Då ytterdörren öppnades hördes vindkraftverken på Vårdkasberget tydligt – de svischande vingarna och transmissionsenheternas brummande. Det var väl inte direkt det man önskade – ett näst intill industriliknande ljud som bryter tystnaden i fritidsområdet? Det är drygt 1,5 kilometer till vindkraftsparken. Efter att de fem verken nu finns på plats och har påbörjat sin produktion, så är det inte annat att göra för oss som bor i området än att konstatera och acceptera detta faktum.

Allt sedan det blev känt att området kring Stensön, Storsand, Lakbäck, Dressviken skulle exploateras med fem stora vindkraftverk, så försökte några av oss boende och de respektive samfälligheterna i området att påverka våra politiker, byggnadsnämnd och länsstyrelsen att avslå byggnationen. Dessa inlagor väckte dock tydligen inte så stort gehör. Det vi vid den tiden kunde konstatera var att:

• Hudiksvalls kommun saknade en policy för etablering av vindkraft,

• Det fanns inga uttalade lämpliga områden som kunde anvisas,

• Det finns studier som visar att vindkraftverkens höjd, dominans av visuella effekter på landskapsbilden, buller, påverkar boende och en orörd kustlinje bryts.

Vidare för Vårdkasberget att:

• Det finns över huvud taget ingen anledning att förlägga vindkraftverk i närheten av fritidsområden planlagda för kustboende, rekreation och naturliv,

• Kommunen bör i stället påvisa områden för vindkraft där miljön omkring påverkas minimalt eller förläggs i närhet av redan exploaterad mark,

• Satsningar på havsbaserad vindkraft görs redan på flera andra platser i Sverige och där den samlade storskaligheten ändå kommer att fylla kvoterna för de satta miljömålen.

Som boende i närheten av vindkraftsparken befaras nu att det finns planer på ytterligare ett 20-tal verk på samma område närmare bebyggelsen. Det har visat sig att dessa nu planeras utan att kommunen ens har blivit inblandad ännu. Flera markägare i området har redan tecknat avtal om ersättningar för upplåtande av mark från exploatören. Detta spelar dessa parter rakt i händerna men gynnar inte samhällsekonomin eftersom detta är av staten kraftigt subventionerat. Några få får fördelar medan boende i området ska acceptera exploateringen som påverkar livet, reella värden på befintliga fastigheterna och landskapsförändringen i dess skugga. Det måste nu få vara stopp för utökningen på Vårdkasberget och att kvoten med dem som nu står där får anses vara fylld, i alla fall i den här kommunen.

Per Olof Ohlsson

fritidshus i Storsand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons