Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I Ljusdal får ekonomin gå före de svagastes rätt

I Ljusdal är allt möjligt till och med att inte följa tvingande lagstiftning som ska värna om våra svagaste medmänniskor särskilt om det inte syns utanpå människan det berör.

Annons

Denna text står på första sidan om handikappolitiken på regeringen och regeringskansliets hemsida: "Handikappolitiken omfattar insatser för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Varje människa ska ha möjlighet att påverka beslut som rör ens eget liv."

Dessa ord står även i LSS-lagen. Det är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Eftersom tillämpningen av LSS inte alltid är oproblematisk har Socialstyrelsen gett ut en vägledning om hur kommuner ska tillämpa lagen, Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Där står bland annat att LSS-lagen är en tvingande lag, som ger den enskilde rätt till vissa insatser och därmed begränsar området för den kommunala självstyrelsen. Det innebär att en funktionshindrad persons rätt till insats har företräde framför den kommunala självstyrelsen och att verksamheten enligt en rättighetslag som LSS måste prioriteras av de ansvariga huvudmännen.

I Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS står särskilt att: "För vissa personer med omfattande funktionshinder är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den närmaste miljön är begränsat."

Det står också i samma skrift att: "Personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som krävs för varje specifik uppgift. Det betyder att personalen ska" kunna till personens historik, personens olika funktionshinder och dess konsekvenser i vardagen, kunna tolka personens mimik, kroppsspråk och kommunikation, samt ha kompetens kring tydliggörande pedagogik för denne persons funktionshinder."

När det gäller gruppbostaden Backatorp har vi föräldrar kontaktat experter kring den anhöriges funktionshinder, flera läkare och vuxenhabiliteringen i Hudiksvall som samtliga väl känner funktionshandikappades anhöriga. Samtliga har kommit till samma slutsats, att vår anhörige behöver bo i bostad med ingen eller högst en person till, samt att han är i stort behov av att få behålla sin nuvarande personal.

I Ljusdals kommun tar man bara ekonomiska hänsyn, det har socialchefen Marita Wikström själv sagt på ett av omsorgsnämndens sammanträden. Det har även övriga tjänstemän verifierat. Vi har överklagat beslutet till länsrätten. Vi vill klargöra vår åsikt att vi inte är nöjda med de förslag vi fått av tjänstemännen. Särskilt som tjänstemännen vad vi erfarit inte berättar hela sanningen för er politiker så att ni har möjlighet att ta ett beslut enligt LSS-lagen.

I Ljusdal är allt möjligt till och med att inte följa tvingande lagstiftning som ska värna om våra svagaste medmänniskor särskilt om det inte syns utanpå människan det berör.

June Joghans

god man och förälder

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons