Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I lagens och moralens utkanter

Externhandel vid Medskog kan man ha delade meningar om men jag tror att de flesta anser att lagen ska vara lika för alla. Här ska jag ge några exempel där gränserna tänjs, skriver Göte Bohman:

Annons

Januari 2013 anmäls ROPH Invest AB av kommunen för markarbeten i strandskyddat område längs Medskogstjärnsbäcken söder om riksväg 84. Krav framförs att återställning och uppföljningssamråd ska vara gjord till sommarhalvåret 2013. Ingen åtgärd eller uppföljning har hittills gjorts. Anmälan om miljöskyddsbrott gjordes samtidigt till polisens miljöenhet. Fallet är nu ett av de äldsta liggande miljöärenden som inte utretts.

Februari samma år görs en ny överträdelse av strandskyddet i samma bäck men nu på norra sidan av 84:an. Denna gång dumpning av fyllnadsmassor längs bäcken. Marklov ges i efterhand med motivering bland annat att området inte var strandskyddat trots att det i detaljplanen klart framgår att så är fallet.

När Medskogsområdet även skulle innehålla handel gjordes i juni 2012 en överenskommelse där kommunen överlät ansvaret till ROPH Invest AB att anlägga trafikplats och busshållsplatser längs riksväg 84. I ersättning fick de 1 350 000 kr plus nedlagda projekteringsarbeten värda 150 000 kronor. Fortfarande mer än tre år senare är arbetet inte påbörjat. Ärendet är inte lagstyrt men väl moraliskt.

I mitten av denna månad fick Biltema bygglov för affärslokal på Medskogsområdet. Den begärda byggnadsytan var 767 m2, det vill säga 14,5 procent större än vad byggrätten enligt detaljplanen angav. Ytterligare 3821 m2 mark, motsvarande fyra stora villatomter, skulle ha behövts. Skillnaden godtogs som smärre avvikelse vilket möjligen skulle ha accepterats vid en förtätning i bebyggt område. Här är det nyetablering på endast delvis exploaterad mark omfattade 10 ha. Begränsningen av Biltemas tomt innebär samtidigt att ROPH Invest AB kan försälja ytterligare 767 m2 byggrätt till annan intressent.

Biltema har dessutom begärt och fått lov att placera byggnaden högst upp på tomten med minsta avstånd knappt 4 decimeter från tomtgränsen. Lagkravet är 4,5 meter utan grannens tillstånd men grannen är i detta fall säljaren ROPH Invest AB. Intilliggande mark är dock naturmark (berg). Nivåskillnaden blir efter sprängning troligen 2 meter. Rimligt krav är väl att brandkåren ska kunna arbeta runt en sådan stor affärsbyggnad. Kommer bortsprängning av naturmarken att tillåtas i efterhand eller är det underförstått att så kan ske?

Fler tveksamheter har förkommit bland annat beräkning av trafikintensitet men jag tror att exemplen räcker. Är detta ett nytt uttryck för kommunen med det goda hjärtat, åsidosättande av byggnadsnämnden uppdrag (de är en myndighetsnämnd inte politisk nämnd) eller gynnande av vissa näringsidkare? Är det så här i lagens och moralens utkanter vi vill se utvecklingen av Hudiksvall?

Göte Bohman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons