Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hudiksvall blir en splittrad stad av dubbelspåret

Hudiksvalls som stad är en attraktion i sig som den är uppbyggd och detta går förlorat med dubbelspåret genom staden, skriver Greger Skogkvist.

Annons

Planen har stora brister vad gäller redovisning av utförandet i staden för att genomföra dubbelspår genom staden. Dubbelspåret orsakar tre barriärer i staden.

Hudiksvalls som stad är en attraktion i sig som den är uppbyggd och detta går förlorat med dubbelspåret genom staden.

Ett stort antal hus rivs och gator som stängs av för biltrafik och med tunnlar för vissa gator som passerar järnvägen. Ett förakt för staden med dess byggnader, gator och kontakt med havet, centrum och stadsdelarna.

Det blir automatiskt tre stadsdelar, västra, östra och Kattvikskajen, som får svårigheter att få ett fungerande flöde i staden och till centrum. Kontakten med Hudiksvallsfjärden och sjöbodarna vid kanalen försvåras, allt för att få en central pendlingsstation vid järnvägsstationen.

Staden växer inte på grund av dubbelspåret men underlättar att bo i Hudiksvall. Hastigheten på järnvägen planeras för minst 200 km/h, allt för att få restiden så kort och effektiv som möjligt.

Godstrafiken genom centrala staden innebär att även farligt gods kommer att trafikeras genom stan.

Det krävs illustrationer och sektioner som redovisar hur det kommer att bli vid ett eventuellt utförande av dubbelspår. Inte som det är i tillägget med små bilder som visar hur staden klyvs sönder, se sidorna 16 och 17. Textmassan gör planen otillgänglig, den måste omarbetas med illustrationer med mera som redovisar hur det kommer att bli, inte med schematiska färger och pilar. En otidsenlig redovisning. Pendlingen i sig skapar inga nya arbeten, utan den möjliggör att man kan bo kvar på orten och pendla till städerna i Gävleborg eller Sundsvall, där arbeten och utbildning finns.

Det västra alternativet är alltför lättvindigt avskrivet, det läget ger en stabilare planering för stans utveckling. Slutsatsen är: Skrota idén med dubbelspår genom staden, utred i stället de västra alternativen mer seriöst.

Man har bortsett från den starka urbaniseringsvåg som startade i början av 2000 mot Stockholm, Uppsala och Mälardalsområdet, som har och kommer att dränera kommunerna på sysselsättning och befolkning.

Förslaget avstyrks i nuvarande skick. En genomarbetning av förslaget som redovisar hur det kommer att bli om ett eventuellt dubbelspår dras genom stan. Omarbetningen kommer att visa att de västra alternativen är bättre vid en mer seriös bearbetning. De västra alternativen ger en bättre och stabilare utveckling för staden.

Undertecknad är född och uppvuxen i Hudiksvall samt fastighetsägare till Tingshuset sant har på uppdrag av KB Håstaholmen upprättat översiktsplan 1991-03-01 för området där Håstaholmens sågverk hade sin verksamhet och som antogs av kommunfullmäktige.

Sedan dess har inget nämnvärt hänt i området på mer än 25 år.

Greger Skogkvist

Söderhamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons