Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hitta en laglig lösning

/
  • En utbyggnad av flextrafiken skulle ju kunna ske snabbt då Region Gävleborg redan tillhandahåller redskapen för detta, skriver Janne Knutsson.

Janne Knutsson, Söderhamns Taxi, vill att flextrafiken i regionen utökas. Region Gävleborgs Petra Modée (V) svarar.

Annons

Region Gävleborg ska utreda om de ska stödja svarttaxiverksamhet. För det är exakt vad det förslag om ekonomisk ersättning vid samåkning handlar om. I de fall som den ekonomiska ersättningen är större än driftkostnaderna för resan likställs det med taxiverksamhet enligt svensk lag. Och det måste det väl handla om i detta fall, annars måste väl de samåkande själva kunna dela resekostnaderna utan ekonomiskt stöd av Region Gävleborg.

Det omdiskuterade företaget Uber har en samåkningstjänst som heter UberPop som kan likställas med Regionens förslag. Där har nu en förare i Stockholm blivit fälld för svarttaxiverksamhet. Det fallet kommer med största sannolikhet blir prejudicerande. Så Patrik Patrik Stenvard (M) har helt rätt när han påstår att Regionens förslag inte är förenligt med den svenska lagstiftningen.

Jag förstår ju att Regionen vill förenkla vardagen för de boende i glesbygd genom att erbjuda kollektivtrafik i glesbygden. Det är ju jättebra men för den skull så måste man ju ändå hålla sig inom lagens ramar.

En lösning på detta problem med kollektivtrafik i glesbygd har jag berört i tidigare insändare. Det finns ju redan en typ av kollektivtrafik vid namn flextrafik som är till för just detta problem i glesbygden. 

Flextrafik är en snabbt växande typ av kollektivtrafik i andra delar i Sverige. (I Kalmar län, som är föregångare, finns flextrafik till och med inne i staden.) Så varför, Region Gävleborg, kan ni inte i stället bygga ut denna typ kollektivtrafik?

Region Gävleborg har nyligen genomfört en upphandling och upphandlat knappt 200 taxifordon som utför olika köruppdrag där flextrafik ingår. En utbyggnad av flextrafiken skulle ju kunna ske snabbt då Region Gävleborg redan tillhandahåller redskapen för detta såsom: fordon med förare, beställningscentral, trafikdirigering och ekonomiprogram. Eftersom flextrafiken samordnas med andra restyper som, sjukresor, färdtjänst och skolkörningar så blir det en ekonomiskt och laglig lösning på problemet med glesbygdens kollektivtrafik.

Janne Knutsson

Söderhamns Taxi AB

Svar direkt

Janne Knutsson, Söderhamns Taxi AB, framför farhågan att regionen skulle stödja olaglig taxiverksamhet. Förhoppningsvis handlar det hela om ett missförstånd då regionstyrelsen tydligt svarar: "Sammantaget finns det därför inga juridiska hinder för regionen att stödja lokala initiativ kring samåkning så länge dessa inte bedrivs yrkesmässigt och med vinstsyfte." Meningen är således inte att Region Gävleborg ska betala för andras samåkning. Det som behövs är dock en uppstartsperiod med information och som stöd för de lokala samåkningsföreningar som bildas.

Janne Knutsson, tar upp Flextrafik som ett alternativ till samåkning och det stämmer att det finns i några kommuner och med lite olika regelverk. Även med ett väl utbyggt samåkningssystem kommer det finnas behov av Flextrafik och taxibilar – för alla de gånger som det inte finns någon att samåka med. För det är ju det som är poängen med samåkning – att någon annan ska åka åt samma håll vid samma tidpunkt.

Petra Modée (V)

ledamot hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons