Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Helt felaktigt att Skanova försvårar fiberutbyggnad

På Insänt (19/8) ger Peter Nordebo (FP) en bild av att Skanova – ägare av Sveriges största öppna fibernät – skulle försvåra landsbygdens fiberutbyggnad. Inget kunde vara mer felaktigt, skriver Inger Gunterberg, informationschef.

Annons

Peter Nordebo påstår att Skanova skulle förhindra att landsbygden bygger fibernät genom att åberopa EU:s bidragsregler. Dessutom skulle det enligt Nordebo saknas ambitioner hos Skanova att bygga fiber på landsbygden. För Skanova – helägt dotterbolag till TeliaSonera och ägare av TeliaSoneras fasta fibernät i Sverige är medverkan till digitaliseringen av Sverige den absolut främsta drivkraften – oavsett om fiberutbyggnaden sker i storstad, tätort eller på landsbygd.

Det nationella bredbandsmålet om höghastighetsbredband till 90 procent av Sveriges befolkning 2020 har varit en stark drivkraft för utbyggnaden av fiber i Sverige. Trots att Sverige är stort till ytan och glesbebyggt jämfört med andra länder imponerar Sverige i ett Europeiskt perspektiv när det kommer till fiberutbyggnad. Digitaliseringen av Sverige har uppmärksammats internationellt och tar tätposition i internationella jämförelser i bredbandsutbyggnad och täckning.

Skanova får dagligdags förfrågningar från Europeiska telekombolag om studiebesök och många frågor om modellen för fiberutrullningen i Sverige – som saknar motstycke i Europa.

Men vi är också medvetna om att mycket återstår att göra.

Skanovas uppfattning är att alla Sveriges innevånare ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020 – ingen ska lämnas utanför. Det är vår strävan. Men det är en strävan som bygger på att olika aktörer, såväl privata det vill säga bland annat Skanova – som offentliga, det vill säga Sveriges drygt 200 kommunala stadsnät gemensamt genomför denna satsning. Det är inte en aktör – vare sig Skanova eller de kommunala stadsnäten som på egen hand kan driva igenom en hundraprocentig digitalisering för Sveriges invånare.

Kommunerna har även en oerhört viktig uppgift i att underlätta fiberutbyggnad genom att snabba på den administrativa hanteringen av att ge grävtillstånd och underlätta för mer effektiva metoder i att gräva i gator och återställa desamma.

För att Sverige ska kunna behålla sin exceptionella tätplacering när det gäller digital utbyggnad och utveckling av digitala tjänster behöver vi använda resurserna på bästa möjliga sätt. Vi behöver med andra ord samverka – lokala aktörer, rikstäckande privata aktörer och myndigheter.

Vår uppfattning är att Peter Nordebo felaktigt beskriver Skanova som ett hot. Tvärtom är Skanova en förutsättning för fiberutbyggnad i hela landet och vår ambition är att ge så många som möjligt tillgång till fiber. Få aktörer investerar så mycket som TeliaSonera och Skanova för att uppnå målet om tillgång till fiber. Under åren 2013–2015 investerar TeliaSonera 15 miljarder i utbyggnad av höghastighetsnät. Fram till 2017 kommer ytterligare 9 miljarder att investeras i fiberutbyggnaden. Självklart samverkar Skanova med myndigheter, exempelvis Tillväxtverket, i syfte att underlätta och samverka kring fiberutbyggnad.

Skanovas roll när det gäller utbyggnad av accessnät, det vill säga fiber till enskilda hushåll missförstås av Peter Nordebo. Skanova samverkar gärna med lokala aktörer för att på ett kostnadseffektivt sätt ge fler tillgång till fiber. Skanovas roll är att bygga transportfiber som är en nödvändig förutsättning för att olika aktörer ska kunna investera i lokala accessnät som når hushåll och företag. Skanova äger Sveriges största öppna nät – och en av flera privata aktörer som bygger infrastruktur i syfte att digitalisera hela Sverige. Digitaliseringen bidrar till att Sverige behåller sin framstående position i att erbjuda kommuninvånare möjligheter till digital kommunikation och tjänster i exempelvis skola och hälso & sjukvård. Och att skapa förutsättningar för Sveriges kommuner att uppfattas som attraktiva kommuner både vad gäller arbetstillfällen och kommunala tjänster. Skanova har lång erfarenhet i att bygga och förvalta nät och har en gedigen kompetens i nätbyggnadsfrågor.

För att underlätta en snabb utbyggnad bidrar både EU och staten med medel till viss fiberutbyggnad. Nordebo har dock missuppfattat viktiga delar kring hanteringen av EU-medel.

I Sverige och inom EU är inriktningen att det är marknadsaktörerna som i första hand ska svara för bredbandsutbyggnaden. Offentliga medel som bidrag från kommunerna, staten eller från EU kan komma in om marknaden inte kan genomföra utbyggnaden.

EU:s statsstödsregler är en del av EU:s grundlag som förbjuder att stöd som kan hänföras till en stat, kommun eller landsting överförs till ett företag eller en verksamhet som bedrivs på en marknad, om det snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.

Utbyggnad av bredband inom såväl hela EU som i Sverige innebär att stora summor måste investeras i att bygga nya nät. För att inte riskera att redan gjorda investeringar undermineras eller framtida privata investeringar uteblir har EU-kommissionen meddelat riktlinjer om hur och under vilka förutsättningar offentliga medel får användas för bredbandsutbyggnad. Enligt dessa riktlinjer får offentliga medel i princip inte lämnas ut i för utbyggnad i områden där det finns befintligt bredbandsnät eller om en marknadsaktör har konkreta planer att bygga infrastruktur inom en snar framtid (3 år).

För att säkerställa att det inte finns några sådana konkreta utbyggnadsplaner eller befintligt nät ska den myndighet som överväger att bevilja stöd bjuda in berörda parter att lämna synpunkter. Självklart besvarar även Skanova sådana förfrågningar från olika myndigheter. Vilket är precis vad som skett i det här fallet när Tillväxtverket ställt en förfrågan till Skanova om befintliga fibernät och konkreta utbyggnadsplaner av fibernät inom den närmsta framtiden. Skanova ser dialogen med Tillväxtverket som en förutsättning för att EU:s medel och finansiering av utbyggnad av bredband används på bästa sätt. Vi har fullt förtroende för Tillväxtverket i den här frågan och vi diskuterar gärna med lokala aktörer i Gävleborgs län och på andra platser i Sverige, hur Skanova bäst kan bidra till mer lokal fiberutbyggnad, exempelvis genom att investera i så kallade transportfiber som är en nödvändig förutsättning för lokal utbyggnad.

Med andra ord ser vi Skanovas bidrag som en förutsättning för en fortsatt digitalisering av Sverige – och därmed att Sverige får fortsätta att vara ett föredöme för övriga Europa och världen – i att erbjuda privatpersoner och företag digitala tjänster som bidrar till välstånd, utveckling och utbildning.

Inger Gunterberg

Informationschef, Skanova

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons