Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela Sverige har förutsättningar att växa!

Sverige har klarat den finansiella krisen förhållandevis väl. Allvarligt är emellertid att de regionala obalanserna är på väg att förstärkas. Om centraliseringen tillåts fortsätta kommer stora delar av landet, främst i inlandet, att bli en ”demografisk öken”.

Annons

Dessa bygder måste få rättvisa förutsättningar att ta till vara på den stora utvecklingspotential som faktiskt finns.

Nu krävs en politik för inflyttning till pressade, men attraktiva, landsbygdsområden. Vi uppmanar partierna att lyfta de regionala rättvisefrågorna inför valet.

• Stärk infrastrukturen och ge hela landet tillgång till bra vägar, järnvägar, flygförbindelser och bredband.

• Återför vattenkraftsmedel till de bygder som bidrar med sina forsar till den gemensamma elförsörjningen. Minst hälften av den statliga fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar, i år 2,9 miljarder kronor, bör återföras till vattenkraftskommunerna. Det är absurt att Jokkmokk, Ragunda och Sollefteå, där en stor del av landets vattenkraft produceras, inte får mer än marginell del av de stora värden som genereras lokalt.

• De bygder där vindkraften byggs ut ska ges rätt till en del av de värden som vindkraften bidrar med. En utgångspunkt är Jämtlandskommunernas modell som innebär att minst en procent av bruttovärdet av producerad el återförs årligen i form av en bygdepeng. Minst tio procent av vindkraftsproduktionen ska erbjudas lokala intressenter till självkostnadspris.

• Differentiera arbetsgivaravgifterna geografiskt. I Norge anses detta vara det mest effektiva medlet för att ge hela landet förutsättningar för utveckling. Sverige bör generellt sänka avgifterna i utsatta regioner för att ge företag och kommuner likvärdiga utvecklingsmöjligheter som storstadsområdena.

• Ta fram en plan för att omlokalisera jobb från Stockholm till övriga landet. Dessa jobb kan medverka till att bredda de lokala arbetsmarknaderna.

• Genomför Lars Högdahls utredningsförslag om minst ett servicecentrum i varje kommun och servicepunkter i byarna. Att garantera grundläggande samhällsservice är ett statligt ansvar.

• Landsbygden kan bli motorn i den gröna omställningen. Komplettera satsningen på Hållbara städer med en satsning på Hållbara bygder.

En generell politik för att ge företagen goda möjligheter att skapa jobb och utveckling är viktig. Denna politik behöver kompletteras med en strategi för att ge alla regioner likvärdiga förutsättningar.

Landsbygdens organisationer kräver att beslutsfattarna tar ansvar för en positiv utveckling i hela landet. Flyttströmmarna måste vändas för att reparera decennier av centralisering.

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, Hela Sverige ska leva

Peter Lindroth, Karlsborg, Småkom

Ulf Björklund, Orsa, Inlandskommunerna

Håkan Larsson, Krokom, Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons