Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Havens framtid är planetens framtid

Att rädda haven handlar om klimatet, matsäkerhet, utveckling och faktiskt om planetens överlevnad. Haven känner inte av nationsgränser. Därför måste insatserna för att stoppa överfiske, nedskräpning och rovdrift efter fossila bränslen till havs drivas inte bara på nationell, utan också på europeisk och internationell nivå, skriver tre MP-politiker.

Annons

Med Miljöpartiet i regeringen ökar vi nu insatserna för klimat, miljö och hav. Inte bara i miljöbudgeten utan även i 2018 års biståndsbudget. Det är satsningar som behövs för att stärka många länders förmåga att möta utmaningar med klimatförändringar och för framtida matsäkerhet.

I den havsoffensiv som regering nu driver för renare hav ingår nationella satsningar på 600 miljoner kronor under år 2018 för att städa bort plast, läkemedel och miljöfarliga vrak som läcker miljögifter. Vi tar även tag i problem som övergödning, och skyddar värdefulla marina områden.

I EU-politiken arbetar Miljöpartiet med att höja standarderna för den europeiska fiskeflottan som fiskar i utomeuropeiska vatten. Miljöpartiet har förhandlat fram en ny lag som ska göra den europeiska flottan mer hållbar och transparent. På det sättet ökar vi chanserna för ett hållbart fiske. Nu ska vi se till att den lagen efterlevs.

För mer än tre miljarder människor utgör fisk en betydande proteinkälla och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på fiske. Jakten på världens marina resurser hårdnar. Privata företag och stater förhandlar fram lukrativa fiskeavtal som leder till att lokalbefolkningen i den traditionella fiskenäringen står utan inkomst och sysselsättning. Stora fiskefartyg från Asien och Europa dammsuger de en gång fiskrika vattnen utanför Västafrika.

Tonfisken och jätteräkorna i vår sushi kommer ju inte från svenska eller europeiska vatten, utan transporteras kors och tvärs över jordklotet. Odlad fisk föds upp på fiskmjöl och fiskolja, som ofta kommer från sårbara bestånd. I Västafrika har antalet fiskmjölsfabriker stadigt växt för varje år. Fiskmjölet därifrån blir mat till fisk och andra djur, istället för att mätta den lokala befolkningen.

Fisket är också en jämställdhetsfråga. I sektorerna förädling och handel består majoriteten av arbetskraften i lokala fiskesamhällen av kvinnor. Men deras arbete är helt osynliggjort i officiell statistik. Det tas för givet som gratis arbetskraft. När det lokala fisket slås ut i Västafrika är det kvinnorna som drabbas först och hårdast. Många fiskare ser sig nödgade att migrera till Europa. Kvar blir kvinnorna i de lokala samhällena som med rätt stöd skulle kunna fungera som starka aktörer för en hållbar utveckling.

Det är viktigt att stödja småskaligt fiske samtidigt som vi arbetar för att bevara haven friska och livskraftiga. Då kan vi uppnå flera utvecklingsmål samtidigt; matsäkerhet och fattigdomsbekämpning, hälsa, jämställdhet, jämlikhet, skydd av ekosystem och anpassning till klimatförändringar.

Den Sverige-ledda FN-konferensen för haven i New York i juni var startskottet på ett internationellt samarbete för att tackla de stora utmaningar som vi står inför vad gäller hav och marina resurser. FN:s generalsekreterare har tillsatt ett särskilt havssändebud för FN, bland annat med uppdraget att följa upp de runt 1.400 frivilliga åtagandena från konferensen. Det var ett stort steg på vägen.

Miljöpartiet kommer att fortsätta driva på lokalt, nationellt och internationellt för att rädda haven. Det handlar om klimatet, matsäkerhet, utveckling och faktiskt om planetens överlevnad.

Linnéa Engström (MP)

EU-parlamentariker

Isabella Lövin (MP)

språkrör och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Emma Nohrén (MP)

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons