Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hård styrning kan utarma Ungdomslyftet

Under de senaste dagarna har lovorden strömmat in till Söderhamn. Siffror från Folkhälsoinstitutet visar att kommunens unga mår allt bättre och att de röker och dricker mindre än andra unga i Gävleborg.

Annons

Tidigare utvärderingar har också visat att Ungdomslyftet skapat helt nya förutsättningar och verkligen gjort en positiv skillnad.

Alla som bor i Söderhamn är naturligtvis att gratulera till dessa framsteg.

Ändå måste jag förstöra lite av glädjen och lägga in en brasklapp. Det är nämligen långt ifrån säkert att framgångarna består. I själva verket pekar mycket i en annan riktning.

Anledningen är att det saknas en tillräcklig insikt om varför Ungdomslyftet lyckats så bra. Än så länge finns det inte heller något tydligt politiskt stöd eller några beslut som visar att kommunen förmår tillvarata de framgångsfaktorer som ligger till grund för förbättringarna.

För Ungdomslyftets del har flera mindre positiva saker inträffat under senare tid. De goda resultat, lärdomar och slutsatser som framkommit i utvärderingar, forskning och senast i kommunens egen utredning har bemötts med tystnad och följs inte upp. Strax före årsskiftet tog ledande tjänstemän beslutet att lägga ned satsningen på rådslag i skolan, som varit en central del i det drogförebyggande arbetet. Inför det beslut som kommunstyrelsen (KS) nyligen tog om Ungdomslyftets framtid lade kommunchefen fram ett tjänsteutlåtande där det föreslogs att Ungdomslyftet skulle splittras upp i flera förvaltningar. Samtidigt beslutades att kommunen ska utreda ”alternativa driftsformer” för Verkstäderna och därigenom minska budgeten.

Allt detta går tvärtemot det som visat sig vara grunden för framgångarna: dels en fristående och flexibel organisationsform, dels en stark politisk uppbackning. Följden av det som skett är i stället en utarmning av Ungdomslyftet och att chefstjänstemännen fått ett allt större inflytande.

Därför ser jag trots alla framgångar mest med oro på vad sker med Ungdomslyftet. Tyvärr bekräftar det en ofta framförd kritik mot en alltför rigid och odemokratisk styrning av kommunens verksamheter. Risken är stor att allting styrs åter till den ordning som rådde innan satsningarna.

Det har emellertid också inträffat något mycket viktigt: KS valde att inte anta kommunchefens förslag och kommer fortsätta leda Ungdomslyftet ännu ett tag till. Kanhända tyder det på ett politiskt uppvaknande. I vilket fall som helst ligger nu bollen hos folkvalda politiker som har möjligheten att välja ett mer demokratiskt tillvägagångssätt. Man kan se till att de beslut som ska tas fattas utifrån en öppen diskussion och på goda kunskapsmässiga grunder. Och framför allt med hänsyn till vad som bäst gagnar kommunens unga.

Då skulle faktiskt Söderhamn kunna bli en ännu bättre ungdomskommun!

Mikael Vallström

forskare vid FoU Söderhamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons