Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handel i Medskog och på Kattvikskajen

Vid det offentliga mötet ordnat av föreningen Omställning Hudiksvall, diskuterades för- och nackdelar med handel i Medskog och på Kattvikskajen.

Annons

Farhågor för minskad centrumhandel gällde de flesta av inläggen. Ett inlägg, av förre planeringschef Bengt Gill, gick ut på kritik mot kommunens prioritering och arbetssätt i planeringen av de båda områdena. Han menade att en detaljplan för hamnområdet borde först genomföras, därefter en eventuell planändring i Medskog.

Detaljplaner för Kattviksområdet har under snart 20 års tid med korta uppehåll presenterats och lovordats. Varje gång visas en ny stadsdel med positiva visioner för näringsliv och boende. Upplysningar om intresserade företag eller investerare har dock uteblivit. Endast ett företag, byggföretag i Hudik, återkommer.

I dag kan man därför med stor säkerhet påstå att utvärderingen av Kattvikskajens och Håstaholmens sjönära områden är avslutad. Kommunen är i ett läge, fait accompli, där man nu i stället borde börja ägna tid åt en utvidgad centrumplanering. Vad gäller Håstaholmen och intresset för boende där, har ägaren lämnat ett offentligt svar: vi ger upp, trots seriösa försök med marknadsföring av lägenheter i flerfamiljshus, sjönära läge och modern arkitektur. De avbryter byggprojektet på grund av för lågt intresse, enligt tidningen. Minns ett uttalande från tidigare ägare, uttalad av dåtidens störste entreprenör på orten; det är viktigt med goda relationer till kommunens tjänstemän.

En förklaring till det svaga intresset för detta område är "barriären". Kommunen har nu också låst sig till bibehållen järnvägsstation. Man har dessutom också angivit en tunnel under kyrkan och teatern med utlopp någonstans vid Bromangymnasiet, som önskad spårplacering. Kommunen har därmed lagt ett bedövande lock över hela hamnområdet till men för framtida lönsamma satsningar.

Det finns ingen förståelse bland ortsbor för denna hotfulla, onödiga, dyrbara och tekniskt avancerade lösning. I översiktsplanen finns mark anvisad, på vilken Trafikverkets utredning i alternativ 1 är baserad. Transitvägarna E 4 och Ostkustbanan kan alltså löpa intill varandra och tillsammans utgöra den magnet som på sikt innebör ett ökat boende västerut. Hudiksvalls centrum kan utvecklas till en sjönära stad med sol vind och vattenaktiviteter som lockar besökande och ökar trivseln i boendet. Den fina solbryggan är en utmärkt början i denna process, knuten till ett järnvägsfritt centrum.

Medskog är ett bevisat attraktivt område i vägkorsningen nya E 4 och R 84, ett område i kuperad terräng vilket ger en utmärkt exponering även på stora avstånd. Investering i planeringsarbeten är i full gång, vilket med säkerhet blir en lönsam och framsynt satsning. Förutsättning är emellertid att produktion och handel får utvecklas på marknadens villkor.

Sven Nordström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons