Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälften av skolans pengar går till administration

Bara 50,1 procent av den svenska grundskolans totalkostnad går till undervisning, resten går till administration. Vi lärare har länge tyckt att resurserna i svensk skola används fel och med denna rapport har vi nu fått bekräftat hur illa ställt .

Annons

Lärarnas Riksförbund publicerar en rapport om att i genomsnitt bara 50,1 procent av den svenska grundskolans totalkostnad går till undervisning, resten går till administration. Sedan kommunaliseringen har den kommunala skoladministrationen bara vuxit och uppgår nu till cirka hälften av den totala skolkostnaden.

Vi lärare har länge tyckt att resurserna i svensk skola används fel och med denna rapport har vi nu fått bekräftat hur illa ställt det verkligen är och varför.

I Söderhamn är siffrorna ännu sämre än svenskt genomsnitt, här används bara 47,8 procent av den totala skolkostnaden till undervisning! Det vill säga 52,3 procent går till annat än det som är skolans huvuduppdrag. Genom att skära ner på byråkratin och i stället satsa på skolans kärnverksamhet undervisning skulle eleverna kunna få mer specialundervisning och mer tid med väl förberedda lärare.

Svenska elevers skolprestationer står still eller utvecklas i negativ riktning, och detta gäller även Söderhamns elever i åtminstone svenska, engelska och matte, vilket vi även kunde läsa i tidningen häromdagen.

Nästan samtliga länder, som har tydligt bättre resultat i internationella undersökningar som PISA-undersökningen, satsar en högre andel på undervisningen än Sverige. I jämförbara länder går 63,6 procent av totalkostnaden till undervisning. Vi behöver en ny modell för finansiering av skolan. Ska våra svenska resultat förbättras måste staten se till att betydligt mer än hälften av grundskolans totalkostnad går till undervisning.

Lärarnas Riksförbund har genom en noggrann genomgång av kommunernas kostnader funnit ett stort utrymme att minska byråkratin och bedömer det som realistiskt att minska den kommunala administrationen till drygt hälften. Därmed kan skolan totalt få 4,5 miljarder kronor, vilket innebär att 5 000 kronor mer per elev och år i stället kan läggas på undervisningen.

Den nya finansieringen skulle dels bestå av en nationell elevresurs, lika för alla, dels en likvärdighetsresurs styrd av elevernas olikheter i bakgrund och bostadsort.

Sammanfattningsvis föreslår Lärarnas Riksförbund följande förbättringar av svensk skola:

• Begränsa den kommunala skoladministrationen genom att ta bort resurskrävande kringuppgifter för skolan.

• Prioritera undervisningen. Låt Skolinspektionen regelbundet kontrollera hur skattebetalarnas pengar används i skolan.

• Flytta finansieringsansvaret för skolan från kommuner till staten. Överflyttningen ska ske via en skatteväxling.

Cissela Carlin

ordförande Lärarnas Riksförbund

Söderhamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons