Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Glöm inte barnen med särskilda behov

Jag fortsätter diskussionen angående orimliga sparkrav på skolan i Bollnäs och skriver utifrån att vara förälder till ett barn i behov av särskilt stöd – ADHD, och som pedagog/specialpedagog.

Annons

Vi upplever nu alla inom förskolan/skolans värld otroliga besparingar som leder till avsevärda försämrade arbetssituationer för både barn/elever och vuxna.

Om man nu tänker sig att minska lärartätheten, dra in på extra vuxenstöd, större klasser, lärarnas arbetsuppgifter blir flera, tiden till planering av undervisning blir allt mindre med mera. Det kommer att ställa orimliga krav på barnet/eleverna själva, klaskamrater och lärare.

Jag kan då inte förstå hur pedagogerna ska hinna med och klara av arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

De svårigheter barn med ADHD har varierar, men de mest typiska dragen är dels uppmärksamhetsproblem, dels impulsivitet och överaktivitet. För flertalet barn med ADHD gäller att svårigheterna ofta ökar i ostrukturerade situationer, situationer som kräver egen planering och styrning och i förhållande till uppgifter som är enformiga och repetitiva. Många är också känsliga för stökiga och röriga miljöer. Barnen har ofta en ojämn prestationsförmåga med bra och dåliga dagar eller perioder.

Dessa barn mår bra av en tydliggörande och konkret pedagogik med en återkommande struktur. De behöver avgränsade, tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass där man tar hänsyn till deras begränsade uthållighet.

Barn med ADHD behöver;

• stillsamma miljöer

• små grupper

 korta arbetspass med möjlighet till avbrott

• individuellt anpassad men också fast styrd undervisning

• mycket vuxenstöd, många är beroende av en vuxen (som är införstådd med barnets svårigheter) vid sin sida både för hjälp i skolarbetet och för att hjälpa till på raster vid konflikter och bråk

• extra stöd inom de områden barnet har svårigheter, till exempel läsning, skrivning, matematik och gymnastik. Särskilda specialpedagogiska eller andra elevvårdande insatser, undervisning i liten grupp

• individuella instruktioner

• datorhjälp

Tycker ni att detta rimmar med de indragningar och hopslagningar som bedrivs nu i Bollnäs kommun? Eller tänker man bara på de elever som fungerar normalt, som kanske klarar detta bättre än våra barn med behov av särskilt stöd? Men kanske allt detta finns inom ramen för det kompetensutvecklingspaket som planeras för den pedagogiska personalen, under 2010, för att bättre kunna möta en lägre pedagogtäthet.

Jag har också svårt att se vilken utbildning som kan ersätta vuxna i skolan! Vi måste kunna erbjuda även dessa barn/elever en fullgod utbildning och en trygghet här i livet.

Mamma/specialpedagog till ett barn med ADHD

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons