Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge unga chans till karriär i välfärdsjobben

Allt för många anser att de inte kan påverka sin löneutveckling, det visar en undersökning från Vision. Många upplever att det inte spelar så stor roll att man blir skickligare i sitt yrke, lönen är densamma. Det här vill Vision förändra. I det nya avtalsyrkande som vi nyligen överlämnade till arbetsgivarna betonar vi medlemmarnas inflytande över sin lön och sina villkor.

Annons

Vårt avtalsyrkande till arbetsgivare i kommuner, landsting, regioner och bolag handlar om reallöneökningar och minskade löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade sektorer och branscher i Hälsinglands kommuner och i resten av landet.

Det ska löna sig att nå bra resultat, utvecklas och bli skicklig i sitt yrke. Vi vill också att medlemmarna ska få ökat inflytande och möjlighet att påverka sina villkor, efter olika behov och skeden i livet. Det kan till exempel handla om inflytande över arbetstid, arbetets förläggning, semester etc. Genom vårt avtal ska varje medlem få det stöd man behöver för att underlätta livspusslet.

En viktig målsättning är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och branscher. I dag tjänar våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner – där flest kvinnor jobbar – betydligt mindre än de som arbetar i branscher där det jobbar flest män. Vi och arbetsgivarna måste ta ett ansvar för detta, och att de strukturella löneskillnaderna på sikt ska bort. Vi vill också att fack och arbetsgivare tillsammans kartlägger och analyserar arbetsgivarens löner, för att identifiera var behoven av löneökning är störst.

Det finns ett stort intresse bland unga att jobba i välfärden, enligt en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen presenterade. Det är glädjande och bekräftar Visions bild av att unga vill ha viktiga jobb där de kan göra skillnad i samhället. Samtidigt visar SKL:s rapport att det finns stora utmaningar när det gäller att rekrytera de unga till välfärden. Enligt rapporten upplever unga att det saknas karriärmöjligheter i välfärdsyrkena, att lönerna är låga och arbetsmiljön dålig. Det här måste vi göra något åt om vi ska lyckas rekrytera unga akademiker till vår sektor.

Visions medlemmar har Sveriges viktigaste jobb – de levererar en god service och en välfärd av hög kvalitet till medborgarna. Deras tjänster är i mångt och mycket en förutsättning för att övrig samhällsutveckling och produktion ska fungera.

Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Om vi vill att unga ska välja välfärdssektorn som arbetsgivare måste vi kunna erbjuda attraktiva löner och villkor. Det handlar om högre och jämställda löner och mer individuellt inflytande. Med en sådan utveckling har kommuner, landsting och regioner alla förutsättningar att bli vinnare i konkurrensen om den bästa arbetskraften.

Karina Nilsson, ordförande Vision i Söderhamns kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons