Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gammal lag hindrar utvinning av restgaser

Regeringen planerar att skattebefria avfall som används till produktion av fjärrvärme. Låt även gaser som ändå facklas bort på oljefält utanför EU vara avfall, och ge flytande drivmedel baserade på dessa gaser en lägre skatt.

Annons

Sverige är ordförandeland i EU och prioriterar miljöfrågorna högt. Men Lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776) är föråldrad och styr snett i dag. Ny teknik som ger minskade CO2-utsläpp genom att minska energislöseriet lönar sig inte att använda på grund av lagen.

Stora volymer energirika gaser facklas bort i dag. Gaserna skulle kunna omvandlas till flytande, mycket rena, syntetiska drivmedel. Om det ska ske, så måste det löna sig. I dag är det skattefritt att fackla gaser, men om man förpackar om gaserna till flytande syntetiska drivmedel och använder dem i dieselfordon, ska man plötsligt betala dieseloljeskatt, cirka 2 kronor i energiskatt och över 3 kronor i CO2-skatt per liter drivmedel. Trots att det inte blir mer CO2 om gaserna blir drivmedel i stället för att facklas bort. CO2-utsläppen flyttas bara från facklan till avgasrören på fordon.

Ett konkret exempel är restgaser från ståltillverkningen på SSAB i Oxelösund. Där facklas så mycket gas, att den hade räckt till 30 000 till 50 000 m3 syntetiska drivmedel. Det blir samma mängd CO2 om gaserna facklas, eller förbränns i dieselfordon, omförpackade till flytande drivmedel. Men drivmedlen hade konkurrerat ut mellan 30 000 och 50 000 m3 dieselolja framställd ur råolja, vilket hade bidragit till minskad användning av råolja och minskade CO2-utsläpp. Enligt Lagen om skatt på energi är värme som produceras från restgaser från metallurgisk industri skattefri. Även el och drivmedel från restgaser från processindustri borde vara skattefria.

Regeringen planerar att skattebefria avfall som används till produktion av fjärrvärme. Låt även andra energislag som produceras ur avfall vara skattefria. Låt även drivmedel ur avfall vara skattefria. Låt även gaser som ändå facklas bort på oljefält utanför EU vara avfall, och ge flytande drivmedel baserade på dessa gaser en lägre skatt. Gaserna facklas för att det inte lönar sig att ta rätt på dem i dag. Med ny teknik skulle gaserna kunna bli flytande syntetiska drivmedel som skeppas till EU-området. De kan användas i stället för råoljebaserade drivmedel. Det skulle på sikt ge minskningar av CO2 i storleksordningen: Hundratals miljoner ton per år. Enbart Ryssland beräknas fackla över 30 miljarder m3 gas per år. (Källa: Bent Svensson, Världsbanken, Washington DC) Det motsvarar ca 30 miljoner m3 dieselolja i energi, vilket är lika mycket som Tysklands årliga förbrukning av dieselolja. Även Nigeria facklar ca 20 miljarder m3 gas/år.

Visa miljöledarskap, och anpassa Lagen om skatt på energi i Sverige och EU, så att slöseriet med energi på grund av fackling av gaser minimeras.

Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg Foundation och Romklubben

Sven Bergström (C), riksdagsledamot

Erik Olsson, professor i tillämpad maskinteknik

Chalmers Tekniska Högskola

Andreas Eklund, forsknings- och utvecklingschef

EcoPar AB (Utvecklar och säljer syntetiska drivmedel)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons