Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Från källflöde till avloppsdike

Det togs vattenprov i Älmån (Älman) när plantskolan i Älmfors öppnade sin verksamhet på 1970-talet.

Annons

Provet visade på dricksvattenkvalité. Hösten 2010 togs vattenprov som visade att vattnet i Älmån var försurat 1 000 gånger. Ett källflöde har blivit ett avloppsdike, skadligt för människor och djur.

Älmån är ett förgiftat vatten som inte duger att användas varken till bevattning, tvätt eller som dricksvatten för boskap. Det låga pH- värdet och höga halter av metaller som koppar och zink lägger en död mans hand över vattendraget.

Larmet kom från de närboende sommaren 2010. Hur har det kunnat gå så här trots koncessionsnämndens detaljerade regelverk och mätprogram? Hur länge har försurningen pågått? Regelverket från 1992 tycks inte ha fungerat. Ortsbefolkningen ställer därför frågor om länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet och gruvbolagets ansvar.

Länsstyrelsen söker nu klarlägga hur utsläppen sker, om det finns ett läckage och på vilket sätt det kan åtgärdas. Kalkning pågår för att höja pH-värdet.

Ett heltäckande saneringsprogram bör i gångsättas. Det handlar om vattenkvalité, om botten- och strandfauna, om återställande av ett utslaget fiskbestånd, om brunnar och grundvatten. Hit hör också frågan om transporter och luftföroreningar.

Woxna Graphit AB som svarat för gruvverksamheten har förorenat miljön och bidragit till försämrad livskvalité. Det finns i dag en djup skepsis mot bolaget och dess verksamhet. Det behövs krafttag för att återställa det förtroendet.

Området har växter med botaniskt riksintresse omedelbart intill Kringelgruvan, här finns den äldsta fäbodkulturen i Ovanåkers kommun från 1650-talet. Älmessjön har den mest omfattande fritidsbebyggelsen i kommunen. Älmån är själva livsnerven, inte minst för den fastboende befolkningen och ett antal djurägare.

Lokalbefolkningen har startat en arbetsgrupp för att följa arbetet kring dessa frågor. Vi vill vara ett skydd för en unik kulturbygd med stora naturvärden.

Eilert Isaksson och Per Håkansson, för arbetsgruppen Rädda Älmån

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons