Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förnekelse av kunskap

Ulf Brånell påstår i en insändare att det inte finns något vaccin över huvud taget genom mänsklighetens historia som har haft bevisade positiva fördelar. Den bästa beskrivningen av ett sådant påstående är att det är en ren och skär förnekelse av tillgänglig kunskap.

Annons

I sin insändare (18/1) påstår Ulf Brånell att det inte finns något vaccin över huvud taget genom mänsklighetens historia som har haft bevisade positiva fördelar. Den bästa beskrivningen av ett sådant påstående är att det är en ren och skär förnekelse av tillgänglig kunskap.

WHO startade sin utrotningskampanj av smittkoppor 1967 där arbetssättet främst bestod i övervakning och rapportering av smittkoppsfall i kombination med isolering av sjuka samt vaccinering av personer som varit i kontakt med sjuka och vaccinering av så stor del av allmänheten som möjligt.

I till exempel Sydamerika, som i många andra länder, var strategin att vaccinera så många som möjligt under kortast möjliga tid. Mellan åren 1967 och 1971 genomfördes över 83 miljoner smittkoppsvaccinationer till en befolkning uppskattad till 95 miljoner. 1972 registrerades inga fall av smittkoppor.

Det råder inget tvivel om eller svårigheter att visa att det var just WHO:s vaccinkampanj som var direkt avgörande för utrotningen av smittkoppor.

Angående kikhosta rekommenderar jag UB att gå in på Smittskyddsinstitutets hemsida för mer information. Före 1996 anmäldes kikhostefall inom frivillig laboratorierapportering, antalet fall varierade mellan cirka 7 000 och 13000 fall/år under perioden 1986–1995. Sedan 1996 ingår som sagt kikhosta i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och antalet fall per år har därefter minskat radikalt. 1997 anmäldes 3 707 fall, år 2002 1 225 fall och förra året (2009) anmäldes färre än 300 fall. Viss underrapportering föreligger alltid vad man än har för rapporteringssystem, men skillnaden mellan 10 000 fall/år före 1996 och 300–400 fall/år efter 1996 går inte att förklara med underrapporteringen efter 1996. Inte heller skedde det någon markant ökning i antalet fall efter att sjukdomen blev anmälningspliktig.

Vad det gäller mässlingen så har antalet fall minskat i alla delar av världen efter att man har infört allmän vaccination, oavsett vad olika länder har för hygienstandard. I Sverige har antalet mässling, påssjuka och röda hund fall minskat kraftigt efter 1982 då allmän vaccination infördes.

Att det skulle ha skett en 80–90 procentig minskning av barnsjukdomar före införandet av vaccinationen i Sverige finns det inget vetenskapligt stöd för, varken för kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund. Ingen har heller ännu kunnat påvisa att det finns samband mellan vaccinationer och allergiska, autoimmuna eller neurologiska sjukdomar. Och detta är ett ämne som det verkligen görs mycket studier om. Det skulle vara tämligen intressant att se en referens till de publicerade originaldata varifrån dessa påståenden är hämtade, om en sådan ens existerar.

John Pettersson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons