Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fördela mer pengar till de yngre skolbarnen

En likvärdig skola kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte att alla ges likartade möjligheter att få kunskap.

Annons

Likvärdigheten i den svenska skolan har minskat sedan 1990-talets början. Skillnaderna i resultat och kunskaper ökar mellan elever, skolor och kommuner, Skolan har blivit allt sämre på att motverka att elevernas bakgrund inverkar på deras kunskaper.

Elevernas behov borde styra resursfördelningen, men då resurserna till undervisning drastiskt minskat generellt, försämrar det skolornas möjligheter att arbeta kompensatoriskt. Mer resurser måste föras över till skolan, och resurserna måste användas rätt, forskning visar att årskurs 1–3 egentligen borde fördelas cirka sju procent mer resurser per elev, än årskurs 4–9. Utan baskunskaper i skrivning, läsning och räkning, är det mycket svårt att klara resten av skolgången.

I Bollnäs kommun i dag, används häpnadsväckande lite resurser just till undervisning, enbart 44,5 procent av totalkostnaden för skolan läggs på undervisning. Jämförelsevis ska man veta att motsvarande siffra i resten av Sverige, ligger på 50,1 procent. I OECD-länderna läggs i genomsnitt 63,6 procent av grundskolans totalkostnad på undervisningen.

Bollnäs ligger ändå bra till i sina resultat, men kommer de fortsätta att göra det? Det är en fråga man kan ställa sig.

Stora barngrupper i lägre åldrar, har visat sig bli stora bekymmer när barnen blir äldre. När bekymren visar sig, är det redan för sent att lägga resurser på elever som egentligen skulle behöva ha kompensatoriskt stöd redan från början.

Det handlar om fördelning, och att fördela rätt. Vänsterpartiet vill att de elever som behöver mest stöd, ska få det redan från början, då forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat.

En skola för alla blir möjlig, om den garanterar att alla elever redan från början får den undervisning, det stöd och den uppmuntran de har rätt till och behöver.

Vi vill också att barngruppernas storlekar ska minskas, annars kommer vi att stå inför stora och onödigt resurskrävande problem i framtiden.

Anna-Maria Forsell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons