Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förändra Skolinspektionen!

I skolans värld, pedagogikens värld, som vi uppfattat den, är det väldigt viktigt att elever uppmuntras, ständigt, för att nå bra resultat. Väldigt många, de allra flesta i skolan, vet att det är så. En del ”ordningsmän” i och än oftare utanför skolan, kan ibland mena att man måste betona fel och visa på dem så att felen kan undvikas. Men sanna pedagoger arbetar med stöd och uppmuntran som sitt viktigaste redskap eftersom de är övertygade om att det är den enda vägen som utvecklar människor.

Annons

Men i samhället finns det i dag strömningar som vi inte tror gynnar utveckling. Ett exempel från skolans värld handlar om Skolinspektionen. Att skolor inspekteras är ett måste för att skolan ska utvecklas i de riktlinjer läroplaner och andra styrdokument anger.

För några år sedan innebar inspektionsbesök både ris och ros. I rapporterna kunde man läsa inte bara det den inspekterade skolan behövde förbättra, utan man kunde också läsa att det fanns saker som var bra. Det finns det på alla skolor lika väl som det finns sådant man måste förbättra. På vilken arbetsplats över huvud taget är det inte så?

I dag har emellertid Skolinspektionens rapporter ändrat karaktär. De ska vara rena avvikelserapporter. Det innebär att allt det positiva inspektörerna ser på en skola, det framför man muntligt till rektor och personalen, men det framkommer inte i själva inspektionsrapporten.

I dag blir detta ett problem. Det blir ett problem för den enskilda skolan och alla som arbetar där, eftersom det här sättet att redovisa, alltför lätt ger intrycket att svensk skola är dålig och bara behöver förbättras. Någonting vi har mycket svårt att tro.

Att vara rektor på en skola innebär att ständigt leva med många olika, ofta oförenliga krav från skolpolitiker, förvaltningschefer, föräldrar, elever. De allra flesta skolledare hanterar kraven på ett bra sätt. Svensk skola är mycket bra och det beror i hög grad på rektorers och lärares insatser. Men det finns stor risk att engagemanget och viljan som i dag finns i organisationen blir kväst och undertryckt av ”felfinnande” myndigheter. Skolan som organisation drabbas av en rädsla för att göra fel, den kryper ihop och duckar.

Vi tror inte att detta gynnar utvecklingen av svensk skola.

Vilken politiker har modet och insikten som krävs för att ge Skolinspektionen ett lite förändrat uppdrag? Förändrat så att inspektionsrapporterna också noterar och lyfter fram det goda i den skola man inspekterar, så att människorna där förstår att det de gör bra också räknas och är viktigt när man ska arbeta vidare med de områden Skolinspektionen ser som utvecklingsområden. Förändra med syftet att verkligen utveckla skolan, inte att med ensidig kritik bromsa den.

För Sveriges Skolledarförbund i XYZ län

Monica Lundström, ordförande, X, Ockelbo

Paul Alsén, ordförande, Y, Sundsvall

Mona D. Libeck, ordförande, Z, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons