Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrastöd gynnar våra barn

Regeringen har fastställt en strategi för att utveckla föräldrastödet.

Annons

Även om de flesta barn i vårt land har det bra och mår bra, så lider allt fler av oro, stress och mår psykiskt dåligt. Allt fler unga vårdas för alkoholförgiftning och depression, och självmordsförsöken ökar.

Bakgrunden till den försämrade psykiska ohälsan är komplex, men går till stor del att förebygga med en så enkel åtgärd som att ge stöd och råd till föräldrarna. Många vetenskapliga studier visar att detta är viktigt för barns psykiska hälsa. Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och deras främsta skyddsfaktor. Därför ska de känna att de har samhällets stöd i sin roll.

Att vara förälder är svårt, därför behöver de få kunskap om hur de hanterar vardagen på bästa sätt. Det kan handla om den grundläggande anknytningen mellan barn och föräldrar och vikten av att ge kärlek och sätta ramar under uppväxten. Föräldern behöver hitta sin roll i samspelet med förskola och skola och lära sig hantera konflikter med barnen och tonåringarnas känslostormar utan att skada deras självkänsla.

Föräldrar älskar sina barn och är måna om att ha en god relation med dem. Efter det att barnet uppnått ettårsåldern försvinner ofta kontakten med barnhälsovården och ett viktigt stöd försvinner utan att ersättas med något annat. I vissa kommuner finns familjecentraler, där socialtjänst, MVC, BVC och barnpsyk samverkar på ett utmärkt sätt, medan stödet försvinner i andra kommuner. Det föräldrar främst efterfrågar, är möjligheter till nätverk, rådgivning och samtal om föräldraskapet och föräldrautbildningar. De senaste åren har 20 000 föräldrar deltagit i sådana utbildningar.

Ett av målen i strategin är att bygga en föräldrastödjande kedja upp i tonåren genom en förbättrad samverkan mellan de aktörer som redan jobbar med föräldrastöd. Öppna förskolor, aktiva föräldragrupper, socialtjänsten, förskolor och inte minst barn- och mödrahälsovården spelar stor roll, men samordningen kan bli mycket bättre. Ett delmål är att skapa fler arenor för att möta föräldrars behov av samtal och nätverk. Framgångsrika drogförebyggande program band ungdomar, bygger på att föräldrar själva kommer överens om att ha gemensamma regler gentemot sina ungdomar.

Ett viktigt mål är att fler aktörer som erbjuder föräldrastöd ska vara utbildade. Folkhälsoinstitutet ska hjälpa till med att sprida evidensbaserade metoder och utvärderingar av olika föräldrastödsprogram. Vår förhoppning är att föräldrastödet skall utvecklas i hela landet. Efterfrågan finns från kommunerna och många frivilliga organisationer vill medverka. Men framförallt säger många föräldrar att de gärna vill få mer kunskap och ingå i nätverk för att tillsammans med andra föräldrar bli viktiga vuxna för sina egna och andras barn.

Maria Larsson (KD) äldre- och folkhälsominister

Lennart Sjögren (KD) partisekreterare

Bertil Eriksson (KD)

socialnämndens ordförande Ovanåkers kommun

Kent Sjöberg ombudsman för kristdemokraterna i Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons