Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkbildningen stärker Sverige

Kunskapens värde och betydelse är central för oss liberaler. Därför har vi alltid gått i bräschen för allas rätt till utbildning.

Annons

Det var liberalerna som drev fram folkskolereformen ‒ startskottet för Sveriges utveckling ur fattigdomen. Liberalerna var också med och lanserade folkbildningstanken och studiecirkeln. Folkbildningen har alltid varit och är fortfarande en liberal kärnfråga.

Folkbildningens särart genom hela Sveriges utbildningshistoria är tydlig och den unika förmåga som folkbildningens har – att anpassa sig till de rådande samhällsförändringarna – har stärkt folkbildningens ställning som en viktig aktör i arbetet med att höja kunskapsnivån i samhället.

Folkhögskolorna är viktiga. Många ungdomar med bristande skolbakgrund har via folkhögskolor, fått en andra chans till en utbildning. Deras arbete för en förbättrad integration har också förstärkts genom att man nu får möjlighet att bedriva Sfi-undervisning. Det är ett viktigt steg för att öka mångfalden och höja kvaliteten på undervisningen i svenska för nyanlända invandrare.

De stora avhoppen från gymnasieskolan är oroväckande. Varje år hoppar 7 000 ungdomar av redan i årskurs ett i gymnasiet. De är inte misslyckade ungdomar som ska lämnas åt sitt öde – de är ungdomar som behöver hjälp och stöd för att komma tillbaka.

Många av dessa unga skulle förmodligen aldrig komma tillbaka till skolbänken om det inte vore för folkhögskolornas studiemotiverande kurser, en satsning som alliansregeringen tog initiativ till och som innebär att ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola får möjlighet att gå en utbildning med kurser av motivationshöjande karaktär på en folkhögskola. Målet är att underlätta för dem att komma tillbaka till skolan och fullfölja sin utbildning.

För de ungdomar som har gått en studiemotiverande kurs och som fortfarande har motivationen uppe är det viktigt att plats bereds så snabbt som möjligt för vidareutbildning. Ett alternativ för dessa ungdomar är allmän kurs på folkhögskolan som ger dem en möjlighet att slutföra sin grund- eller gymnasieutbildning.

Folkpartiet och regeringen fortsätter satsa på ungdomar som behöver hjälp och stöd för att komma tillbaka. Vi satsar 120 miljoner kronor på en utökning av de allmänna kurserna på folkhögskolorna fram till 2014. Samtidigt som vi utökar platserna till de studiemotiverande kurserna. Vi tror på folkhögskolornas kapacitet och möjligheter att förändra och förbättra.

Sveriges möjligheter att dra fördelar av globaliseringen förutsätter en aktiv jobbpolitik och en utbildningspolitik som ger alla individer en möjlighet att uppnå sina drömmar och mål. I det arbetet är folkbildningen och folkhögskolor som Västerbergs folkhögskola, Bollnäs folkhögskola och Forsa folkhögskola i Gävleborg viktigare än någonsin.

Hans Backman (FP)

riksdagsledamot för Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons