Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyktingkris? För vem?

/
  • En kris för fattiga länder som till exempel Libanon (bilden) som med en befolkning på 4,5 miljoner invånare har tagit emot 1–2 miljoner flyktingar. Men en kris för Sverige? undrar skribenterna. På bilden syns den

Asylrätten är en mänsklig rättighet. Tyvärr verkar det som att regeringen vill försöka kringgå denna mänskliga rättighet så mycket som möjligt. Nog är det dags för ett nytt påsk-upprop, skriver artikelförfattarna, nio präster i Bollnäs pastorat.

Annons

Under senaste halvåret har det pratats och skrivits mycket om flyktingkris. Och det är klart att det är en krissituation. För alla som tvingas fly för sina liv, för alla som tvingas riskera sina liv under flykten. En kris för de länder där våld, hat, krig och förföljelser är vardag. En kris att religiösa minoriteter (oftast kristna) riskerar att bli dödade för sin tros skull. En kris att det för närvarande pågår ett folkmord på just framförallt kristna i Syrien och i delar av Irak (erkänt av EU medan det officiella Sverige inte vill kalla det som sker vid dess rätta namn). En kris för fattiga länder som till exempel Libanon som med en befolkning på 4,5 miljoner invånare har tagit emot en–två miljoner flyktingar. Men en kris för Sverige?

Efter att ha tittat igenom utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är det flera saker som verkar skrämmande, ja rent av horribla. Här vill jag bara fokusera på några få aspekter. Dels motiverar regeringen sina förslag med orden för att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå. I klartext har regeringen lagt fram sina förslag för att Sverige ska bli så inhumant som det bara går inom EU.

Förslagen är inhumana och kontraproduktiva om målet är att integrera och hjälpa människor i nöd. Bara ett par exempel: Tillfälliga uppehållstillstånd föreslås bli regeln i stället för permanenta. Men givetvis försvårar det integrationen. Vad en traumatiserad människa behöver framförallt är trygghet. Bara om man vet att man kan få stanna här orkar man med att lära sig ett nytt språk, sätta sig in i en ny kultur och våga satsa för framtiden. Men enligt förslaget ska det vara tillfälliga uppehållstillstånd som ev. kan förlängas tillfälligt. Bara den som lyckats fixa ett jobb ska kunna få permanent uppehållstillstånd (som huvudregel). Men inte bara är det inhumant och fel ur integrationssynpunkt, det är även djupt orättvist. Den som är t.ex. är sjuk ges alltså sämre förutsättningar för att trygga sin framtid. Det är alltså inte behovet av skydd som styr utan pengar (mammon). Förslaget om att ändra permanent uppehållstillstånd till tillfällig (som huvudregel) gäller även för ensamkommande barn. Har regeringen gjort någon barnkonsekvensanalys?

Begränsad rätt till anhöriginvandring: Givetvis försvåras integrationen om man vet att ens närmste anhöriga (barn, make/maka eller, för ensamkommande barn: syskon och föräldrar) svävar i livsfara. Men återigen väljer regeringen att betinga anhöriginvandringen av mammon. Bara den som kan försörja sina anhöriga och dessutom har tillräckligt stor bostad ska kunna återförenas med sin familj. Familjens skyddsbehov och flyktningens övriga situation tillmäts ingen betydelse. (Beträffande återförening av äkta par så säger Jesus att vad Gud har fogat samman får människor inte skilja åt Men religionsfriheten verkar också väga ganska lätt när regeringen strävar efter att bli värst i klassen).

Asylrätten är en mänsklig rättighet. Tyvärr verkar det som att regeringen vill försöka kringgå denna mänskliga rättighet så mycket som möjligt. Nog är det dags för ett nytt påsk-upprop.

Helge B. Berg, Stefan Nilsson, Lars Sahlin, Eva-Lotta Berg, Åsa Tollén, Ingrid Natander, Daniel Andrén, Sture Rask, Staffan Öberg

präster i Bollnäs pastorat

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons