Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler i stället för färre elever på Höghammar

I dag är det 70 kommuner av varierande storlek som anlitar vår skola och har hittills ansett vår skola vara ett bra alternativ. Det borde alltså vara fullt möjligt för Höghammarskolan, med sitt goda renommé, att ta till sig ytterligare någon procent.

Annons

Från bland annat fysiken kan vi lära att en liten orsak kan ha stor verkan. Ett litet men felaktigt antagande om Höghammarskolans framtid kan innebära stora konsekvenser för Bollnäs kommun när barn- och utbildningsnämnden, BUN, ska besluta om omorganisation och minskade intäkter. Få elever i riket kan betyda många elever i Bollnäs!

Enligt Skolverkets statistik gick förra läsåret drygt två procent av landets gymnasieelever på särgymnasium. Av dessa återfanns tre procent i Bollnäs, 335 av 9 339 elever. Att antalet elever minskar i landet har sannolikt ingen direkt konsekvens för den lilla andel som kan komma i fråga för Höghammarskolan.

Tvärtom kan man tänka sig att fler kommuner inte anser sig ha råd och möjlighet att själva arrangera utbildning för sina elever med rätt till särskild undervisning.

Av landets alla kommuner har fler än 100 inga egna elever i särgymnasieutbildning och uppåt ett par hundra torde ha svårt att arrangera egen utbildning med varierat utbud. Därtill är det ett antal större kommuner som redan nu anser att Höghammarskolan bäst kan tillgodose vissa av deras elevers behov.

I dag är det 70 kommuner av varierande storlek som anlitar vår skola och har hittills ansett vår skola vara ett bra alternativ. Det borde alltså vara fullt möjligt för Höghammarskolan, med sitt goda renommé, att ta till sig ytterligare någon procent av de elever i landet som har rätt till särgymnasium.

Ett belägg för detta resonemang är att det hittills i år har visats ett större intresse än tidigare för skolan, i form av ökat antal praktikanter.

Drar BUN ner på resurserna och slår ihop gymnasieskolorna är risken uppenbar att förtroendet för skolan minskar, den befarade/gissade minskningen blir en självuppfyllande profetia och kommunen går miste om värdefulla sysselsättningstillfällen, minskad efterfrågan på bostäder med mera.

Per Blom

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons