Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finns förutsättning för ett värdigt åldrande?

Frågeställningarna känns berättigade utifrån det samhälle vi lever i och den samhällsutveckling som nu sker. Situationen för de äldre har helt klart försämrats och det finns tyvärr en tydlig tendens, att den negativa utvecklingen fortsätter.

Annons

Finns förutsättningar för ett värdigt åldrande i vårt samhälle och vill vi bli gamla?

Frågeställningarna känns berättigade utifrån det samhälle vi lever i och den samhällsutveckling som nu sker.

Situationen för de äldre har helt klart försämrats och det finns tyvärr en tydlig tendens, att den negativa utvecklingen fortsätter.

Att bli gammal innebär för många känslan av att inte räknas, inte bli sedd, inte i något avseende vara behövd eller få uppleva att mångårig kunskap och erfarenhet, efterfrågas eller värderas. Det går väldigt fort att förlora sin självkänsla och sitt självförtroende. Begreppet livskvalitet suddas ut.

Den rättighet som funnits i det yrkesverksamma livet, att vara respekterad och sedd för den man är och för det som man bär med sig, finns inte. Samhället har blivit byggt av de som i dag får uppleva att deras berättigade krav på rättvis och värdigt bemötande inte på något sätt, är en självklarhet.

I vårt samhälle i dag finns redan genomförda och även föreslagen lagstiftning och beslut som missgynnar människor, som på grund av ålder eller ohälsa lämnat arbetslivet.

Ett välfärdsamhälle anser vi, definieras av att alla människor respekteras utifrån den som den är. Allas lika och unika värde. Ett välfärdsamhälle ger förutsättningar för en värdig ålderdom!

Ett välfärdsamhälle definieras också av kvaliteten på den vård och omsorg det erbjuder. Därför ser vi med stor oro på frånvaron av åtgärder för att utbilda och kompetensutveckla de människor som ska svara för medborgarnas vård och omsorg under ålderns höst. Det behövs många händers goda arbete!

Vi efterlyser även åtgärder som medverkar till att göra äldrevården till ett attraktivt arbetsområde och en källa till stolthet för de människor, som ägnar sig åt denna viktiga uppgift.

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) ser pensionärsorganisationerna som det självklara forum för landets pensionärer och därför är ett nära samarbetet mellan dem angeläget.

Det är en självklarhet, att landets pensionärer ska vara den nödvändiga tyngd i samhällsdebatten som behövs, detta är en demokratifråga och helt naturligt, utifrån att pensionärerna utgör en starkt växande andel av landets befolkning.

Det är för oss också en självklarhet att pensionärer ska gynnas av samma förmåner som tillerkänns de, som fortfarande arbetar. Den orättvisa ekonomiska skillnaden mellan utveckling av löner respektive pensioner, är mycket allvarligt och kan aldrig accepteras.

Det är en mänsklig rättighet att få åldras i trygghet, där ingen ska behöva uppleva orättvisor eller diskriminering, utan där respekt, omtanke och gemenskap är det som kännetecknar en ny fas i livet. Därför är arbetet i SKPF och de övriga pensionärsorganisationerna så viktigt, där tillgången är de många människornas stora engagemang!

Styrelsen för Sveriges Kommunalpensionärer (SKPF) avd 50 Hudiksvall

genom ordförande Ingrid Cederqvist

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons