Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ferietjänst ger mest nytta för eleverna

En lärare arbetar precis lika många timmar per år som alla heltidsanställda. Skillnaden är att vi arbetar när eleverna finns i skolan och inte när de har lov. Arbetsgivaren vill ha kontroll över varje minut av vår arbetstid i stället för att låta oss anpassa vår tid utefter behov.

Annons

På DN-debatt den 15 mars skriver 198 skolchefer, bland annat Ovanåkers Solveig Landar, under en debattartikel om lärarnas arbetstid.

De vill ha större inflytande över lärarnas arbetstid och kräver därför ett modernt arbetstidsavtal som vidgar rektorernas möjligheter att disponera lärarnas tid utifrån elevernas behov av stöd och undervisning. De anser att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till tio timmar av lärarens veckoarbetstid

En lärare arbetar precis lika många timmar per år som alla heltidsanställda. Skillnaden är att vi arbetar när eleverna finns i skolan och inte när de har lov.

Vi arbetar 45,5 timmar per vecka varav 35 är arbetsplatsförlagda. De resterande 10,5 timmarna, förtroendetid, använder vi när det är lämpligast, det vill säga ibland i skolan och ibland hemma.

Arbetsgivaren vill ha kontroll över varje minut av vår arbetstid i stället för att låta oss anpassa vår tid utefter behov.

I debattartikeln skriver skolcheferna om en skola med rötterna i en annan tid. De skriver att lärarna behöver olika mycket tid till att förbereda och rätta prov. Att se på lärarrollen som en som förbereder och genomför lektioner samt rättar prov visar på att man har en felaktig syn på vad lärarna gör.

Kravet på dokumentation har ökat enormt under de senaste åren. Vi skriver omdömen, utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, dokumenterar elevärenden etcetera. Då många lärare saknar egna arbetsplatser och tillgången till datorer är starkt begränsad sker mycket av dokumentationen på förtroendetiden.

Kontakten med föräldrar tar mycket mer tid i dag och sköts till stor del på kvällstid. Om förtroendearbetstiden tas bort skulle all sådan kontakt ske på dagtid då de flesta föräldrar arbetar.

Med semestertjänst tar vi semester närhelst vi önskar under året. Vilket innebär att det kommer att behövas fler vikarier under terminerna och det drabbar eleverna då vikarier sällan har lärarutbildning.

När eleverna har lov kan vi planera arbetsområden. Men stor del av planeringen måste vara flexibel då en lektion kan ta en annan vändning än vad det var tänkt. Det kräver att vi efter varje lektion utvärderar för att planera vidare. I en klass har alla rätt till en individanpassad undervisning. Den planeringen kan man inte göra för hela höstterminen i juli för den måste anpassas under arbetets gång

Om det finns lärare som vill ha semestertjänst, så måste möjligheten finnas. Men som fackförbund förordar vi att ferietjänsten blir kvar, eftersom vi anser att det är den mest effektiva användningen av vår tid och framför allt till mest nytta för eleverna.

Lärarförbundet Ovanåker

genom Monica Hedström, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons