Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel placering av ESS-anläggningen

Om ESS-anläggningen – som för övrigt är synnerligen energikrävande – är absolut nödvändig för forskningen, måste den förläggas till något mycket glest bebott område någonstans i Europa.

Annons

Europas så kallade ESS-anläggning kommer som bekant att placeras i Lund.

ESS (European Spallation Source. Spallation) är en process, där en stråle av protoner bombarderar kvicksilver, varvid neutroner frigörs. Neutronerna får sedan passera genom olika material, vilkas egenskaper ska undersökas. Avsikten med detta är att man ska få fram material, som passar för speciella ändamål, bland annat inom medicinen.

I Lund finns det säkert god kompetens för ett sådant projekt. Flera framstående fysiker har verkat i Lund. (Jag kände fysikprofessorerna Bengt Edlén, Sten von Friesen och Torsten Gustafson, vilka gjorde mycket värdefulla insatser inom sina områden av fysiken).

Men mycket starka skäl talar för att ESS-anläggningen inte placeras i Lund eller något annat tättbebyggt område: Om kylningen av processen skulle upphöra, kan det inträffa en explosion, och då kan förångat kvicksilver komma ut.

Kvicksilver är ju inte bara ett farligt gift, utan det har också radioaktiva isotoper med olika långa halveringstider.

Om kvicksilver kommer ut från ESS-anläggningen, kan det utgöra ett hot mot människor, djur och miljö i 3 000 år.

Om ESS-anläggningen – som för övrigt är synnerligen energikrävande – är absolut nödvändig för forskningen, måste den förläggas till något mycket glest bebott område någonstans i Europa.

Thorild Dahlgren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons