Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Få resande ledde till att tur 79 upphörde

Svar till Henrik Olofsson (
14/9
) från Karin Jonsson (MP):

Annons

Linje 79 på sträckan Åsbacka – Röste – Bollnäs har mycket riktigt upphört. Det har under flera år varit på tal att förändra linjen till skolskjuts eftersom resandet är mycket lågt. Förändringen genomfördes nu i augusti i samråd med Bollnäs kommun, för att sammanfalla med den i nya skolskjutsupphandlingen. Kommunen hade inga invändningar. Information om förändringen har kommunicerats i tidningen Resa (nr 2) som delas ut till alla hushåll. 

Beslutet har inte tagits i nämnden utan inom verksamheten. Mitt löfte i fullmäktige gällde det närmsta året, inte hela mandatperioden – och då tänkte jag inte på de linjer som i praktiken är skolskjutslinjer. Det kan komma att bli flera förändringar i framtiden, eftersom det finns flera linjer som inte har så många resenärer. Min tanke är att större förändringar i linjeutbudet ska tas i hållbarhetsnämnden och även i trafikplanen, som fastställs i kommunfullmäktige varje vår. Helst ska förstås förändringarna vara positiva. Men med begränsade resurser kan det ibland vara meningsfullt att ändra linjeutbudet till sträckor där det finns flera passagerare. För de ställen där resandet är lågt, kommer vi under 2017 att se över hur vi kan förstärka flextrafiken. Vi har också ett pågående projekt kring mobil samåkning, för att se om det kan vara ett sätt att underlätta resandet för människor i glesbygd.

Karin Jansson (MP)

ordförande i hållbarhetsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons