Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Exploatering i Djupvik – skamfläck snarare än förebild!

Söderhamns kommun gång på gång vädrar idén om att stödja Bergvik Skogs önskan att bebygga den udde i Djupvik som, i kommunens egen fördjupade översiktsplan över Utviksvägen, pekas ut som ett område där bebyggelse inte bör tillkomma.

Annons

Till vår förvåning ser vi att Söderhamns kommun gång på gång vädrar idén om att stödja Bergvik Skogs önskan att bebygga den udde i Djupvik som, i kommunens egen fördjupade översiktsplan över Utviksvägen, pekas ut som ett område där bebyggelse inte bör tillkomma.

Den fördjupade översiktsplanen är inte äldre än sju år. Kommunens utredare skriver i översiktsplanen: "Området ska bli en förebild för hur man i ett nära samarbete med de boende medvetet tar tillvara och utvecklar en attraktiv livsmiljö med skärgårdskaraktär nära staden". Lite senare följer: "Allt planeringsarbete och bedömande av bebyggelseförändringar ska ske i nära samråd med de berörda bosatta i området. De boende ska ha möjlighet att aktivt delta i diskussionen om kompletterande bebyggelse, till exempel genom byagrupper".

Dessa riktlinjer vägledde även arbetet med den fördjupade översiktsplanen och tankarna i planen är genomarbetade och förankrade bland dem som bor i området. Arbetet resulterade till exempel i att cirka 120 tomter föreslogs för bebyggelse. En utbyggnad ska, enligt kommunen möjligen ske med 25–30 villor under en 20-årsperiod. Någon brist på tomter för den som vill bygga längs Utviksvägen kommer alltså inte att uppstå inom överskådlig tid.

Då, för sju år sedan, skrev kommunen att det ur ekologisk synvinkel är angeläget att placera ny bebyggelse så nära centrum som möjligt, och att ökad trafik skulle innebära störningar som bör undvikas. Nu visar kommunen intresse för att med 15–17 villor låta bebygga ett historiskt intressant, naturskönt och i högsta grad allmänt tillgängligt skog- och strandområde, cirka tio kilometer från staden.

Då skrev kommunen att detta område rymmer historiska lämningar från sågverksepoken och att ett levandegörande av denna är en viktig del i att stärka identitet och självkänsla såväl som i Söderhamn som i området längs Utviksvägen. Man menade då att detta område ska bevaras som historiepark och ger som generella rekommendationer att "bebyggelse bör inte tillkomma i dessa områden mot bakgrund av att det är ett allmänt intresse att bevara områdena som historiska".

Nu är kommunen beredd att ställa sig positiv till att undersöka om detta område kan exploateras, på ett sätt som riskerar att utsudda de historiska värdena och den tillgänglighet som allmänheten har.

Vår skrivelse till kommunen 081207, med en propå om ett möte, är hittills obesvarad, medan kommunen i media i allt högre grad tycks ställa sig bakom en rejäl exploatering av detta område. I dessa valtider undrar vi om detta är ett exempel på hur kommunen i framtiden avser att (inte) samverka med de boende och om samtliga partier står bakom denna helomvändning vad gäller synen på förankring, demokrati och beslutsfattande i kommunen?

Bybor i Djupvik genom Lotta Svensson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons