Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett rent misstag mot våra unga

I debatten kring den höga ungdomsarbetslösheten har ibland hävdats att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga varit en dyr och verkningslös åtgärd. Vi håller inte med, skriver artikelförfattarna.

Annons

Besöksnäringen har hörts mest i den debatten, men även tvätteriföretagen anställer många unga. Tvätt- och textilservicebranschen är en bred och expansiv näring med stor framtidspotential, som sammantaget omsätter nästan 4,5 miljarder kronor.

Den senaste branschsammanställningen visar på ca 5000 medarbetare i verksamheter som erbjuder tjänster till industrin, hotell- och restaurangnäringen, personal-, patient-, bädd- och operationstextilier till vård och omsorg och tvätt- och textilhantering av konsumenttvätt.

Ungefär 15 procent av dessa är ungdomar som omfattas av den lägre arbetsgivaravgiften. Under sommaren är denna siffra betydligt högre. En höjd arbetsgivaravgift för den här branschens unga anställda innebär en ökad kostnad på över 20 miljoner kr om året för företagen.  För att illustrera kostnadsökningen kan vi som räkneexempel använda en ung anställd med en månadslön på 20 000 kr i månaden. På ett år blir den sammanlagda lönekostnaden 277 176 kr med den nuvarande arbetsgivaravgiften. Ifall de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar tas bort skulle den sammanlagda lönekostnaden för samma medarbetare bli 315 408 kr. Det är en skillnad på 38 232 kronor per år.

Tvätterinäringen är en hårt konkurrensutsatt bransch – många är mindre familjeägda företag med små marginaler. Dessutom tillhör många medarbetare grupper som generellt sett har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än många andra som ungdomar, utlandsfödda och personer utan slutförd gymnasieutbildning. Vi är en viktig instegsbransch. I de fall där företagen inte klarar av att bära de ökade kostnaderna för en höjd arbetsgivaravgift blir konsekvensen att de unga blir av med jobbet. Samtidigt minskar incitamenten att anställa unga för de företag som behöver nyanställa. Mätningar från Frankrike visar dessutom att den negativa sysselsättningseffekten av höjda arbetskraftskostnader för företagen blir betydligt större än den positiva effekten blir vid motsvarande sänkning.

Enligt en undersökning av ETSA (European Textile Services Association) och Deloitte kan den europeiska marknaden, som idag omsätter 11 miljarder euro, fyrdubblas om alla möjligheter med en miljöriktig, kostnadseffektiv och fackmannamässig tvätt och textilservicesektor tas till vara. Då kommer personal att behöva anställas. För Tvätteriförbundets medlemsföretag hade det bästa varit att den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar levt vidare. Vi vill därför uppmana regeringen med S och MP att fundera en gång till inför höstbudgeten.

Daniel Kärrholt

förbundsdirektör, Sveriges Tvätteriförbund      

Penilla Gunther (KD) 

riksdagsledamot, Näringsutskottet

                                      

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons