Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett rättvisare landsting

Vänsterpartiet lägger alternativa budgetrammar i landstingsfullmäktige i dag!

Annons

Vi anser att det finns goda förutsättningar till förbättringar i landstinget Gävleborgs budget inför 2013. Vi står fast vid att en investering i sjukvårdspersonalen är nödvändig. Vi föreslår att avgifterna till de olika distrikts- och specialistsköterskemottagningarna bör avskaffas. Vi vill göra en extra satsning på folkhälsa som bland annat riktar sig till ungas levnads- och kostvanor.

Fler av våra medarbetare, både sjuksköterskor och undersköterskor, behöver ges möjlighet till vidareutbildning, vi lägger därför femton miljoner mer på vidareutbildning. Den personaltäthet som råder efter fjolårets nedskärningar sliter ut våra vårdarbetare, därför föreslår vi att den bemanning som rådde 2010 ska vara en minibemanning för att undvika ännu fler förslitningsskador i det tunga vårdarbetet!

Ett sätt att förbättra den ekonomiska tillgängligheten för de ekonomiskt svaga grupperna i samhället är att åter göra sjuksköterskebesöken avgiftsfria. Det skulle gynna våra äldre som ofta besöker diabetesmottagningar, blodtrycksmottagningar och distriktssköterskemottagningar. Vi skulle dessutom frigöra faktureringsresurser som kan läggas på sjukvårdsverksamhet. De osolidariska avgiftshöjningarna måste upphöra.

Vänsterpartiet anser att det är hög tid att mer handgripligt börja arbeta för en bättre folkhälsa. Vi vill i likhet med Folkhälsoinstitutet bygga upp en folkhälsofond för att kunna göra satsningar som påverkar folkhälsan positivt. Även föreningslivet och idrottsrörelsen skulle kunna söka pengar ur fonden för att bedriva folkhälsoarbete, liksom våra egna verksamheter. Ett första fokusområde ska vara våra ungas levnads och kostvanor.

De avgifter som infördes för ett par år sedan på hälsosamtal ser vi nu konsekvenserna av. Allt färre besöker primärvården för ett hälsosamtal vilket leder till en ökad ohälsa och i förlängningen större sjukvårdskostnader för landstinget. Vi föreslår därför att dessa avgifter avskaffas, intäkterna från dessa avgifter har dessutom varit mycket blygsamma.

Kollektivtrafiken i vårt län är i jämförelsevis välutbyggd, däremot är vi dyrast i landet på månadskort. Detta får som konsekvens att den hyfsade geografiska tillgängligheten motverkas av en kraftigt försämrad ekonomisk tillgänglighet, bussen gå förbi men man har inte råd att kliva på. Vänsterpartiet vill därför ta fram en strategi för hur vi på sikt ska får ner biljettpriset till en rimlig nivå.

Vi anser liksom under tidigare år att kultur och utbildning är avgörande verksamheter för tillväxten och livskvalitén i vårt län, detta kräver en anständig uppräkning av deras budget, vi föreslår därför tre procents uppräkning till kultur och utbildningsförvaltningen.

Våra reformer har full finansiering.

Vänsterpartiets landstingsgrupp genom Alf Norberg oppositionsråd (V)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons