Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett intellektuellt fattigdomsbevis

Signaturen Lärare på Estetiska programmet om hur kulturen monteras ner på Bromangymnasiet i Hudiksvall.

Annons

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tom det år man fyller 18 år. I artikel 31.2 står att konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och de ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations och fritidsverksamhet.

I dagarna har rektorer på Bromangymnasiet efter samtal med politikerna föreslagit att de vill lägga ner det studieförberedande Estetiska programmets inriktning Bild och formgivning i Hudiksvall. En omtyckt inriktning som man sedan flera år saknar konkurrens om i Hälsingland. I stället vill man införa inriktningen Estetik och media som redan finns hos Glada Hudik skolan, i Söderhamn och Ljusdal. Inom nuvarande inriktning ges eleverna bland annat fördjupade kunskaper i det breda estetiska hantverket gällande både två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Slutprodukterna skiftar mellan exempelvis fotoscreen, textil skulptur, assemblage, klassiskt måleri, keramik, fotografi och samtidskonst. I den tänkta inriktningen fokuserar man huvudsakligen på digitala medier, dess verktyg och skapandet av digitala produkter. För en elev som vill prova sig fram är skillnaderna här rätt väsentliga. Exempelvis ges inga möjligheter att skulptera inom Estetik och media.

I den politiska debatten låter det ibland som att kultur och skapande är något man kan ägna sig åt i skolan om det finns tid och pengar över, när man klarat av det som är viktigt på riktigt. Men då missar man vad kultur gör för oss människor. Och för oss som samhälle. De professionella kulturskaparnas verksamheter är idag inte en strösyssla vid kanten av ekonomin, det är en av Sveriges stora exportindustrier som ger jobb och försörjning för upp emot 100 000 människor, enligt regeringen.se.

På Bromangymnasiet har nedmonteringen av kulturen pågått under lång tid. Estetiska programmet har varit skolans största program. Men så togs beslut om att lägga ner den lokala inriktningen Textil och design av besparingsskäl. Snart var det dags igen när Teaterinriktningen gick i graven. Därefter lades Foto och filminriktningen ned. Nu vill rektor och chefer att även Bild och formgivning tas bort för att ersättas av en annan till karaktären olik den nuvarande. Beslut kommer att fattas 22 oktober. I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att föreslå hur man kan bygga en attraktiv gymnasieutbildning för alla. I direktiven finns flera frågor att utreda. Bland annat att analysera hur alla nationella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne. Uppdraget leds av Helene Engmo, överdirektör på Skolverket. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2016. Om ett beslut om eventuell nedläggning tas, bör man ha i åtanke att de estetiska kurserna kan komma att öka väsentligt ifall regeringens utredning leder till ett beslut om estetiskt ämne i alla program.

Om Bild och formgivning försvinner anses kanske våra ändamålsenliga och attraktiva lokalytor alltför stora för det digitala arbete som förordas av rektorerna. Men om estetiska kurser måste ges i alla program, då kommer våra välutrustade lokaler att behövas. Och det blir inte billigt om de tagits bort och gjorts om till annat. Så kanske borde man vänta med nedmonteringen även av den anledningen.

Det är ett intellektuellt fattigdomsbevis att man ens kan anta att de estetiska ämnena bär ett mindre värde. I de flesta högre stående kulturer och civilisationer lyfter man fram konsten som det ultimata. Det är en antiintellektuell debatt som avspeglar sig i skolpolitiken. Det säger gymnasieminister Aida Hadzialic i en intervju med tidningen Uttryck.

Mot bakgrund av texten ovan finns allas vår önskan att politiker och styrande funderar både en och två gånger innan beslut tas om Estetiska programmets inriktning Bild och formgivnings vara eller icke vara.

Lärare på Estetiska programmet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons