Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ersättning för felbeslut

I Söderhamn tas beslut om strandskyddsdispenser av enskilda bygghandläggare trots att vidaredelegering inom nämnden är förbjuden.

Annons

I Söderhamn tas beslut om strandskyddsdispenser av enskilda bygghandläggare trots att vidaredelegering inom nämnden är förbjuden.

Med andra ord ska strandskyddsprövningar handläggas av bygg- och miljönämnden. Detta är något som Naturvårdsverket och SKL också anser med hänvisning till vad kommunallagen 6 kap. 34 § punkt 3 säger.

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Med tanke på att dispensen gör ett undantag från ett förbud som meddelats i lag och att dispensrätten är avsedd att tillämpas restriktivt kan delegering av beslutanderätten inte ske.

När det gäller möjliga skadeståndsanspråk är detta också högst relevant. Om en enskild bygglovshandläggare gör en undermålig och regelvidrig handläggning, vilket samtidigt får allvarliga negativa konsekvenser för en eller flera parter. Ska då skadeståndsanspråket riktas mot enskilde handläggaren eller mot bygg- och miljönämnden?

Bertil Magnusson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons