Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enskilda anläggningar renar bättre

Angående den segslitna frågan om avlopp i Sörfjärden, har det framkommit att ett kommunalt avloppsverk har betydligt lägre krav på reningsförmåga än en enskild anläggning. Ett avloppsverk kan komma att byggas, så att avloppet dumpas rakt ut i havet.

Annons

Medicinrester får släppas ut i havet genom ett avloppsverk med motivationen att de kanske inte bryts ner i en enskild anläggning heller.

Att tillåta utsläpp av miljöskadande ämnen med motivationen att alternativet (enskilda anläggningar) kanske inte är bättre, låter för mig som en tankevurpa.

Eftersom största delen av de läkemedel som når naturen kommer från toaletter i våra hem, känns det angeläget att, ur miljösynpunkt, motverka eventuella skador till följd av dessa utsläpp. Läkemedlet diklofenak har ofta figurerat i miljösammanhang, då man vet att även mycket låga koncentrationer kan skada fiskar och vissa fåglar. Detta preparat är dock inte det enda som kan skada miljön och framför allt är kunskapen bristfällig, vad gäller frågan om hur olika läkemedel (och andra kemiska ämnen) kan samverka vad gäller miljöpåverkan.

Läkemedelsrester innehållande hormoner kan påverka djurs fortplantningsförmåga. Det finns även misstankar om att människors hälsa påverkas av hormonstörande ämnen, även om man ännu inte kunnat säkerställa något sådant samband orsakat av läkemedelsrester i naturen.

I sammanhanget bör det även påpekas att utsläpp av antibiotika kan ge upphov till antibiotikaresistenta bakteriestammar i reningsverken. Detta kan leda till störningar i reningsprocesserna och en ökad förekomst av resistenta bakterier. I vilken utsträckning detta kan försämra funktionen av ett avloppsverk är än så länge okänt. En komplicerande faktor vad gäller ett eventuellt avloppsverk i Sörfjärden är att så få människor kommer att nyttja det under den största delen av året. Detta innebär risk för stagnation och ökad tillväxt av resistenta bakterier.

För min del känns det inte som en naturlig tanke att släppa ut alt detta i havet utan att veta vilka konsekvenser det kan få.

Mats Eriksson överläkare, docent, Uppsala

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons