Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Endast en statlig skola kan garantera likvärdighet

I dag (24/9) har utbildningsnämnden dryftat budgeten. När ärendet var uppe ifrågasatte jag hur det kan komma sig att nämnden anser att de kan lägga ett beslut på den av fullmäktige utsedda ramen. Jag fick inget svar …

Annons

Läser man på kommunens hemsida så står det där: "Styrelserna och nämnderna är specialister på olika områden och ser till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda."

Det snabba ogenomtänkta svaret blir att utbildningsnämnden fått i uppdrag att göra just så som är angivit i citatet från hemsidan.

Fullmäktige har delegerat till sin utbildningsnämnd, sina specialister, att lägga verksamheten på ram. Specialisterna i sin tur säger att ramen är för liten och äskar mer resurser. Fullmäktige litar tydligen inte på utbildningsnämnden utan ger dem i uppdrag att lägga budget på den ram som fullmäktige gett dem.

I kommunallagens 3 kapitel 12§ finns det sju ord som fullmäktige tydligen glömt likväl som utbildningsnämnden (annars hade de väl hävdat dem?). De sista sju orden är: "… om inte något annat följer av lag". Skollagen är en sådan lag. Skollagens 3 kapitel 3§ säger "Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver ..." Jag skulle tro att det är skolans olika professioner som bäst vet vad barnen och eleverna behöver, inte lekmännen i fullmäktige som inte ens litar på sina egna specialister. Är det så här en likvärdig skola ska skapas?

Det underliga är, utbildningsnämnden svarade inte…

Christian Jensen

kommunombud i Ljusdals kommun

Lärarnas Riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons