Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En vindkraftpark räcker

En mindre vindkraftpark i kommunen är tillräcklig för vår del av de regionala målen. Den ska då noggrant utredas med en landskapsanalys, påverkan på flora och fauna samt störningar på exempelvis friluftsliv, turism och för närboende.

Annons

Bollnäs och Hanebo Naturskyddsföreningar har ställt sig positiva till en vindkraftsetablering i Bollnäs kommun motsvarande våra nationella och regionala mål. Med det som utgångspunkt skulle 20–25 vindkraftverk med råge räcka för vår kommun. Vi har gjort ett sakligt och väl underbyggt yttrande till kommunens översiktsplan. Att sedan kommunens tjänsteman Arne Nedstam, avfärdar oss i en artikel i Ljusnan 20 januari, som mycket negativa, är förvånande.

Det är sant att vi kritiserar översiktsplanen, då främst den kraftiga överetableringen av vindkraft som planen ger utrymme för. Vi har svårt att förstå varför kommunen ska kunna producera 10 procent av Sveriges nationella mål för vindkraft. Det är också tre gånger mer än länsstyrelsens mål för hela länet.

Vindkraftsproduktionen i Bollnäs kan vid en utbyggnad i linje med översiktsplanen ge cirka 3Twh/år (länets mål är 1TWh/år, landets 30 TWh/år fram till år 2020). En sådan stor lokal etablering av vindkraft innebär en kraftig belastning på vår natur och även en drastisk landskapsomvandling. Det luriga med en översiktsplan är att det är mycket svårt att neka bygglov på marker som kommunen anvisat för vindkraftsparker.

En mindre vindkraftpark i kommunen är tillräcklig för vår del av de regionala målen. Den ska då noggrant utredas med en landskapsanalys, påverkan på flora och fauna samt störningar på exempelvis friluftsliv, turism och för närboende.

Björn Gillberg kallar vindkraftsbolagen "de nya kolonisatörerna. Han säger också: "Det är inte Sverige som tjänar pengar, det är utländska bolag som ser möjligheten att förvandla stora glesbefolkade områden till stora vinstgivande vindkraftskolonier. Vi får ett förstört landskap, tjänar inga pengar och ni står där med tornen utanför era köksfönster utan att elen blivit billig." Låt inte Bollnäs bli en vindkraftskoloni genom oövertänkta beslut!

Kommunens attraktionskraft skulle sannolikt öka om Bollnäs profilerade sig på energihushållning, energieffektiviseringar och ett så naturnära liv som möjligt. Då skulle vi göra en betydligt större insats för ett hållbart samhälle jämfört med att exploatera våra känsliga vildmarksområden!

Vi kommer att fortsätta att ha en sund skepsis till kommunens vidlyftiga vindkraftsplaner. Då vill vi ha en korrekt behandling av våra synpunkter av kommunens tjänstemän och politiker. Kritiska synpunkter från medborgare och föreningar är en demokratisk rättighet och ska respekteras.

För Bollnäs och Hanebo Naturskyddsföreningar.

Torbjörn Alsing, Anders Engstrand, Karin Engvall, Lillebror Hedblom, Per Erik Modd, Leif Modéer, Kent Westlund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons