Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En resa över Atlanten som kan leda till något bättre

Patrik Stenvard, Maria Molin och Birgittha Bjerkén, Nya Moderaterna, Region Gävleborg, om regionens omdebatterade resa till USA.

Annons

Kaiser Permanente (KP) är USA:s tredje största privata vårdkedja. Företaget bedrivs non-profit och har ett tydligt patientfokuserat förhållningssätt. Deras framgångsrika metoder och processer är kostnadseffektiva samtidigt som de levererar vård av hög kvalitet. KP har genom sin värderingsstyrda organisation och goda resultat tagit emot bland annat flertalet medicinska utmärkelser samt i kund- och personalnöjdhet. Jämförelsevis och ur ett medicinskt perspektiv anses både Sverige och Gävleborg vara framgångsrika – men Nya Moderaterna ser alltjämt att det finns utrymme för förbättringar i vår Region.

I måndags åkte en delegation från Region Gävleborg till USA för att besöka KP:s verksamhet i Oakland. På samma sätt som det råder delade meningar om studiebesöken på KP i sig, finns det många åsikter om Region Gävleborg både som vårdgivare tillika arbetsgivare. I likhet med många andra vårdgivares, både inom offentlig och privat sektor och organisationers besök, syftar Region Gävleborgs studiebesök till att inhämta kunskap och inspiration för den egna organisationens förbättringsarbete.

Framtidens hälso- och sjukvård måste reformeras (SOU 2016:2), och vi ser gemensamma beröringspunkter inom delar av de slutsatser som den nationella samordnaren, Göran Stiernstedt, presenterade häromveckan, och KP:s organisation tillika arbetsmetoder. Vi finner även delar som vi tidigare lagt förslag om i Regionen, men som vi hittills inte fått gehör för hos den politiska majoriteten.

Gemensamt med KP, ser vi satsningar inom samt mer resurser till primärvården som oerhört betydelsefulla. En av de största utmaningarna Regionen står inför är att återupprätta förtroendet hos våra patienter och personal. För att behålla dagens personal och möjliggöra för framtida nyrekryteringar måste Regionen bli en mer attraktiv arbetsgivare. Konsekvensen blir annars att de höga kostnaderna för inhyrd personal permanentas och hindrar andra viktiga satsningar och investeringar.

Så, under rådande omständigheter med hög kostnadsutveckling och svårigheter att både behålla nuvarande tillika attrahera nya medarbetare, väljer vi att ta vara på möjligheten att lära nytt och vara konstruktiva. Vi anser att det krävs nya långsiktiga och hållbara förändringar som leder till kvalitativa förbättringar för våra patienter tillika personal. När nu några politiker får chansen att besöka KP och se och höra om deras framgångsrika arbetssätt- och metoder, är vår förhoppning att vi tillsammans kan driva igenom de förbättringar som våra patienter och personal förtjänar.

Patrik Stenvard

Maria Molin

Birgittha Bjerkén

Nya Moderaterna, Region Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons