Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En ny skollag för kunskap

Även om mycket i den nya skollagen överensstämmer med det som gäller redan idag finns här också viktiga nyheter. Den nya skollagen är ett viktigt steg för att vända den negativa kunskapsutvecklingen i svensk skola.

Annons

Äntligen! Sällan har detta uttryck varit så befogat. Alliansregeringen har lyckats med det socialdemokraterna aldrig klarade. Vi har enats om en ny skollag för den svenska skolan. Det är tio år sedan arbetet med den nya skollagen påbörjades. Nu ligger ett färdigt förslag på riksdagens bord.

År 2000 tillsattes den parlamentariska utredning som skulle ta fram ett förslag till en ny skollag. Två år senare överlämnade de ett förslag till den socialdemokratiska regeringen. Sedan tog det stopp. Den uteblivna skollagen var ett av socialdemokraternas största misslyckanden. Svensk skola fått vänta ett decennium på ett av de mest grundläggande verktygen för verksamheten.

Nu får svensk skola en ny modern skollag. En lag som speglar dagens skolväsende med en tydlig och enkel struktur, med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän. En lag som är användbar i den dagliga verksamheten.

Den nuvarande skollagen är omodern och oöverskådlig. Sedan 1985 har svensk skola genomgått omfattande förändringar. Kommunalisering, målstyrning och införande av fristående skolor är bara några av de förändringar som fått omfattande betydelse i skolväsendet men vars genomslag i skollagen varit otydliga.

Även om mycket i den nya skollagen överensstämmer med det som gäller redan idag finns här också viktiga nyheter. Den nya skollagen är ett viktigt steg för att vända den negativa kunskapsutvecklingen i svensk skola.

Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp tydliggörs. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram kommer att kunna överklagas. - Kraven på behöriga lärare skärps. Det ska inte längre vara möjligt att tillsvidareanställa lärare som saknar lärarbehörighet.

Eleverna garanteras tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor. Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig.

Lärande förutsätter trygghet och en god studie miljö. Därför förtydligas lärares och rektorers allmänna befogenheter och möjlighet att vidta fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero.

Det handlar till exempel om skriftlig varning och avstängning även i grundskolan. Alliansregeringen har under mandatperioden genomfört en historisk kursändring av svensk skola. Den nya skollagen är en avgörande pusselbit i detta arbete. Tillsammans med alla tusentals engagerade och kunniga lärare och skolledare vill vi skapa en skola som ger varje elev möjlighet att växa och utvecklas.

Margareta Pålsson (M)

Sofia Larsen (C)

Tina Acketoft (FP)

Gunilla Tjernberg (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons