Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En lösning som ska passa alla

Vi är medvetna om att förändringen skapat oro, och vi vet att förutsättningarna inte alltid varit de bästa. Som vid alla förändringar kommer problem att uppstå efter vägen, men de problemen ska vi lösa.

Annons

Svar på insändaren ”Vi saknar dialog med ledningen” (6/10).

I sin insändare undrar besvikna läkarsekreterare hur ledningen försvarar den stora omorganisationen av den verksamhetsnära administrationen i Landstinget Gävleborg.

Precis som ni säger handlar det om att använda landstingets resurser på bästa sätt. Det är vårt uppdrag och därför fattade vi som ledningsgrupp i hälso- och sjukvården också beslutet om denna förändring. Men i utvecklingsarbetet som följde har läkarsekreterare varit högst delaktiga i att utforma de nya arbetssätten, även om det inte har varit möjligt att involvera alla läkarsekreterare. Under de workshops som arrangerats med läkarsekreterare har idéer, goda exempel och fakta samlats in. De bästa lösningarna har tagits tillvara och lagts samman för att skapa en effektiv administration med fortsatt hög kvalitet och patientsäkerhet. Det betyder att alla delar av arbetssätten i den nya organisationen redan idag finns inom olika verksamheter. Läkarsekreterarna kommer också framöver att ha stora möjligheter att påverka sina arbetsätt utifrån det uppdrag samordningsenheterna har fått.

Nya chefer har anställts till samordningsenheterna, men det innebär inte att det blir fler chefer eftersom andra chefstjänster tas bort i och med omorganisationen. Arbetet med att hitta lokaler pågår och på en del orter är lokaler klara. Men lokalfrågan är komplicerad och vårdverksamhet som behöver lokaler har förtur. I väntan på lämpliga lokaler kommer samordningsenheterna att börja arbeta i befintliga lokaler, men självklart hade det varit bättre om lokalerna var klara.

Förändringen beräknas bespara landstinget cirka 40 miljoner kronor 2010 och 2011, och då är kostnader för lokaler och kontorsmöbler inkluderade. Pengarna ska användas till hälso- och sjukvård som ju är vår kärnverksamhet.

Vi är medvetna om att förändringen skapat oro, och vi vet att förutsättningarna inte alltid varit de bästa. Som vid alla förändringar kommer problem att uppstå efter vägen, men de problemen ska vi lösa.

Cheferna på samordningsenheterna kommer att ha enskilda samtal med alla medarbetare och dessa samtal pågår för fullt. Det går bra att ställa frågor till projektet VNA, kontaktuppgifter finns på intranätet. Det går också bra att ställa frågor till oss i ledningen via mail eller telefonsamtal.

Kenth Larsson

förvaltningschef Lednings- och Verksamhetsstöd

Landstinget Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons