Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Empiriskt risktagande

Ta det lite lugnt med ombyggnationen i centrala Hudiksvall. Ett misstag i dag kan bli kostsamt att rätta till om några år.

Annons

Hudiksvalls kommun står inför två engagerande projekt, järnvägen och badhuset.

Järnvägens placering i samband med ombyggnaden för ökande trafik kan bli en fråga där åsikterna bryts mellan bevarande och nysatsning med även spektakulära inslag. Kommunens agerande verkar vara styrt av starka lokala intressen.

I ett svar på mitt medborgarförslag med en uppmaning att kommunen bör besluta om en dragning av järnvägen utanför stadskärnan framgår att huvudalternativet idag är en tunnel under stadskärnan och ett sidospår för godstrafik. Vidare sägs att det är viktigt för tillgängligheten, värderad efter avstånd och boendetäthet utifrån dagens läge.

En hårt utnyttjad transitjärnväg, Ostkustbanan, borde ha en angelägenhet graderad utifrån helt andra premisser än vad stadsbor i Hudiksvall idag anser vara angelägna. Nyttjandet gäller ju gods och personbefordran genom Hälsingland med perspektivet minst 100 talet år framöver.

En tunnel genom stadskärnan är inte en attraktiv lösning enligt banverket. Men, säger Kent Nilsson, om kommunen är beredd att dela ansvaret och merkostnaden så ska vi utreda.

Badhusets planering vid Kattvikskajen har ifrågasatts. Att välja sådan plats för en byggnad med vikt 2 – 3000 ton är en byggteknisk utmaning. Okända fyllnadsmassor och ett eroderande hav kan bjuda på problem och ekonomiska konsekvenser. Platsen utsätts dessutom för vibrationer från tung väg och tågtrafik. Anlitas ansvarig rådgivare ?

Tillgänglighet och central placering gäller även för badhuset. Trots ständigt fällda järnvägs-bommar och byggnadens publika särart är placeringen beslutad. En utflyttning av järnvägen skulle ge möjligheter till en bättre placering. Varför inväntas inte ett beslut om järnvägen?

Väg och husbyggen är nästan alltid prototypprojekt. De byggs bara en gång på den valda platsen. Erfarenheter och kunskap räcker inte alltid vid nya krav och okända parametrar. Konstruktioner med pålar och spånt dimensioneras likt Euler och Tetmajer, teoretiska och empiriska, men ändå otillräckliga. Därför bygger man, får erfarenheter och utvärderar sen. På det sättet löser SJ problemen med tunnelbygget genom Hallandsåsen. Ett långt experiment som ännu ingen kan ange kostnaden för.

Vår lilla kommun Hudiksvall borde avstå från att ta ansvaret för empiriskt riskfyllda byggprojekt. Billigt stoppa felaktiga beslut, kostsamt ändra genomförda misstag.

Sven Nordström

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons