Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbelspår på Ostkustbanan – en nödvändig investering

Dubbelspår på sträckan Gävle–Härnösand är en av de avgörande utvecklingsfrågorna för norra Sverige, skriver artikelförfattarna, politiker längs med kuststräckan.

Annons

Vi vill nu se att regeringen i kommande beslut om infrastruktur och budget prioriterar denna för hela landet viktiga järnväg.

I norra Sverige har vi sedan mannaminne brukat skog, brutit malm och på olika sätt nyttjat våra gemensamma resurser. Runt skogsbruken och gruvorna byggdes samhällen och som ett rött band genom samhällena löpte järnvägen med godståg ut i Europa. Tack vare exporten växte och utvecklades hela Sverige.

Tyvärr är stora delar av järnvägen av samma standard nu som då. Detta trots ökade behov för godstransporter och helt nya boende- och pendlingsmönster som effekt av att traditionella näringar kompletterats med en välutvecklad tjänstesektor. Järnvägen längs norrlandskusten är idag snarare en bromskloss för utveckling än en möjliggörare. Det försvårar både privata resor och arbetspendlande. Export av råvaror och produkter kan inte ske i den takt som är möjlig. Tjänsteföretag får svårare att etablera sig utan bra kommunikationer.

Det är därför Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik i augusti förra året bildade ett gemensamt bolag för påverkansarbete. Vårt uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan – sträckan Gävle–Härnösand.

Sträckan är i dag både den längsta och mest belastade enkelspåriga järnvägssträckan i Sverige. Järnvägssträckan är en flaskhals för flöden av människor, gods och idéer som får hela landets utveckling att fastna och stanna av. Därför är dubbelspår på Ostkustbanan den enskilda infrastrukturfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten.

Med dubbelspår på Ostkustbanan skulle restiderna längs sträckan halveras för människor och godstrafiken ut i Europa fyrdubblas. Dubbelspår längs sträckan, som vi väljer att kalla Nya Ostkustbanan, avlastar dessutom vägnätet och skonar miljön.

Sverige, och södra Norrland, står inför stora utmaningar. I vår del av landet handlar det framför allt om att möta de negativa befolkningstrenderna och skapa möjligheter till tillväxt och framtidstro. Nya ostkustbanan är en central bit i det pusslet och bidrar dessutom till utveckling av hela Sverige.

Vi i styrelsen för det nya bolaget kommer tillsammans med såväl näringsliv som andra offentliga aktörer göra allt vad vi kan för att påskynda utbyggnaden. EU-kommissionen har förstått värdet av Nya ostkustbanan och inkluderat sträckan i det prioriterade Europeiska järnvägsnätet. De är beredda att bidra med 20 procent av de nödvändiga investeringskostnaderna. Nu vill vi se att även den svenska regeringen agerar och prioriterar.

Peder Björk (S)

kommunstyrelsen ordförande, Sundsvalls kommun, ordförande Ostkustbanan

Eva Lindberg (S)

regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg/vice ordförande Ostkustbanan

Erik Lövgren (S)

landstingsstyrelsens ordförande, Västernorrland

Glenn Nordlund (S)

kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun

Jan Sahlén (S)

kommunstyrelsens ordförande, Kramfors kommun

Fred Nilsson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun

Stig Eng (C)

kommunstyrelsens vice ordförande, Nordanstigs kommun

Mikael Löthstam (S)

kommunstyrelsen ordförande, Hudiksvalls kommun

Sven- Erik Lindestam (S)

kommunstyrelsens ordförande, Söderhamns kommun

Jörgen Edsvik (S)

kommunalråd, Gävle kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons