Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Division visavi vision

Gävleborgs läns landsting har valt att centralisera stor del av hela länets sjukvård till Gävle sjukhus och sjukhusen i Hälsingland är troligen på väg att försvinna.

Annons

Gävleborgs läns landsting har valt att centralisera stor del av hela länets sjukvård till Gävle sjukhus och sjukhusen i Hälsingland är troligen på väg att försvinna.

Nyligen har också administrationen centraliserats till Gävle för att i stordriftens form, i divisioner, reducera kostnader. I varje division finns ett antal tjänstemän varav en benämns controller och därutöver naturligtvis ett antal nya tjänster, divisionschefer.

Härigenom ska allt bli så mycket bättre för gävleborgarnas sjukvård – och billigare???

Stordriftens fördelar anses uppenbar och ambulansfärderna/sjuktransporterna inom länet kan ju gå som smort.

I stordriften har jag sett min mamma, 89 år, nerdrogad under 3,5 dygn, i väntan på en akut operation; riskerande såväl lunginflammation som urinvägsinfektion för att inte nämna förvärrad demens.

En anhörigs möte med vården i dagens moderna Sverige år 2009 blir förbluffande och jag har följande förslag till förbättringar i stordriftens anda.

1. Nya preoperativa avdelningar med våningssängar att husera alla väntande patienter på en liten yta innehållande automatiska eller snabbare/effektivare nerdrogningar enligt löpande bandprincipen.

2. Anhörigomvårdnad i anslutning till den preoperativa avdelningen innehållande måltider och sovbås. Även reseersättning och gratis parkeringsplats bör erbjudas.

3. Utbildning för anhöriga i enklare sjukvårdsgöromål samt tålamod.

4. Dubbeldeckade sjuktransporter.

5. Operationer enligt löpandebandprincipen kan gå så snabbt att hygien och raster kan undvikas till förmån för maximalt utnyttjande av salen.

6. Massiva informationsinsatser för att gävleborgarna ska få kännedom om väntetiderna före akuta operationer.

7. Digitala ledningscentraler som visar sjuktransporternas läge och framfart.

8. Ny division som planerar och styr operationernas prioritet.

9. Webbinformation om patienternas tillstånd till anhöriga. Även realtidsbilder bör kunna visas så att långväga anhöriga slipper besök med långa resor.

Det bör nu vara aktuellt för nytillsatta controllers att se över divisionernas kvalitet.

Efter en prövoperiod bör nu en uppföljande utvärdering vara aktuell avseende till exempel:

1. Ambulansverksamhetens förändring och följderna därav

2. Arbetsmiljöfrågorna i dagens sjukvård kräver ett antal uppföljningsstudier speciellt efter dessa organisationsförändringar

3. Effekterna för patienterna

4. Effekter för anhöriga och deras inverkan på patienternas välmående

5. Kostnadseffekter

6. Patientens antal möten med olika personal/antal individer

7. Energiläckage då personal får ta emot klagomål från alla håll

Utifrån dylika utvärderingar och påföljande analyser bör nya VISIONER utformas.

Herr sjukhusdirektör Svante Lönnbarks stordrift inom sjukvården är ett systemfel.

Lyckligtvis har jag noterat att golvpersonalens, läkares och sjuksköterskors, bemötande är professionellt, trevligt och personligt gentemot patienterna.

Lena Eriksson

Huddinge, Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons