Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det krävs prestigelös samverkan

/
  • Stora målbildsdagen arrangeras av Region Gävleborg och är en av många kommande målbildsdagar vars syfte är att tillsammans sätta bilden för vår framtid, skriver Cecilia Hed Malmström.

Ibland känns det som att staden är centrum och normen i vårt samhälle. Det finns försök till att bevara landsbygden, periferin – men när det kommer till tillväxtfrågor, etableringar och överlevnad, så får de mindre orterna ofta arbeta hårt för att konkurrera om att vara attraktiv, som plats för etableringar och boende, skriver Cecilia Hed Malmström, Svenska handelskammaren.

Annons

Att utveckla på landsbygden, i periferin, kan se olika ut. Det beror på tillgång till kunskap, tillgångar, drivkrafter, trender och naturresurser. Resursfördelning, mätbarheten, målen och effekter som kan vara väl definierat på regional nivå, blir inte alltid genomförda på lokal nivå i periferin. Det är just ett sådant samband mellan en regional bild och förankringen till lokala nivån, som ibland kan falla bort. Kanske för att vi har olika agendor på kort och lång sikt?

Det är när de stora regionala penseldragen ska dras som vi invånare, företagare har en möjlighet att synliggöra de mer glesbefolkade områdena och det värde som finns där. Då krävs det prestigelös samverkan. För det finns ett starkt samband mellan centrum och periferin. De lever nämligen i symbios med varandra. Det betyder att ett centrum är helt beroende av en fungerande periferi för sin överlevnad – på lång sikt.

Våra samhällsplaner måste därför stämma överens på lång sikt. Men för att göra det måste även de korta perspektiven hänga samman och ställas frågan vad betyder det för oss i nästa steg? För vad är väl ett centrum utan periferi? På lång sikt inget alls – på kort sikt en förort till ett annat centrum.

Det kan vara svårt att fokusera och sätta målbilder till ett hållbart samhälle i framtiden som ska ge tillväxt, både i centrala orter som i periferin och för en hel region. Att skapa bilden av attraktiva centrala orter och ha en landsbygd och glesbygd att bo och verka i. För att göra det måste vi förstå sambanden mellan stad och land, centrum och periferin, på både kort och lång sikt. Det faktum att centrum inte orkar växa i längden om periferin inte fungerar.

I vår Region har vi nu chansen att vara med och skapa vår framtid, sätta mål och bilder tillsammans med våra politiker den 16 oktober i Söderhamn. Du som företagare och medborgare är jätteviktiga. Stora målbildsdagen arrangeras av Region Gävleborg och är en av många kommande målbildsdagar vars syfte är att tillsammans sätta bilden för vår framtid.

Finns det då några möjliga tankar att ta med sig in i ett regionalt planeringsarbete? Att tidigare forskning visar på landsbygd och glesbygd med god tillgänglighet har en möjlighet att utvecklas. Det vet man. Att planerade centraliseringar får större konsekvenser för den lilla orten på kort sikt. Det vet man. Om vi vet det och går in i ett gemensamt arbete om framtidens utveckling kanske det är viktigt att förstå vad det är som skapar stagnation och kväver tillväxt för ett centrum. Kan vi tillsammans synliggöra det som gör att ett centrum inte växer i en gemensam bild?

Cecilia Hed Malmström 

regionchef Gävleborgslän, Mellansvenska handelskammaren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons